پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي
چين و روسيه برندگان تحريم نفت و گاز ايران
بررسي تحولات قيمت نفت در 40 سال اخير
جدول واردات نفت خام آمريكا از سال 1920
منحني رشد اقتصادي آمريكا از سال 1970
نرخ بهره 200سال گذشته در آمريكا
بيش از 50 سال حاكميت دلار بر جهان، ارزش دلار صد سال پيش سه برابر امروز بود + نمودار نرخ مبادله و ارزش دلار در برابر طلا در 100 سال اخير
نقش خاتمه جنگ ايران و عراق در فروپاشي شوروي
نقش آفريني آموزش و پرورش در ستاد مديريت مصرف گاز زمستانه
سهم ۷۰ درصدي خوراك از هزينه متغير در پتروشيمي هاي PDH
نمودار نرخ تورم در آمريكادر صد سال
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی