پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي
قدرت نظامي عربستان سعودي؛ اعداد و ارقام (عربستان/ 24 جهان)
نگاهي به توان نظامي استراليا
نگاهي به توان نظامي اندونزي
قدرت نظامي كره جنوبي؛ اعداد و ارقام (كره جنوبي/يازدهم جهان)
نگاهي به توان نظامي مصر
كره جنوبي قدرت ششم برتر نظامي در جهان؛ كره شمالي در جايگاه ۲۵
نگاهي به توان نظامي تايوان
دشمني با آمريكا مانع جدي بر سر راه توسعه است
خلع سلاح موشكي منطق قابل پذيرش در جهان ندارد
توان بالاي موشكي كره جنوبي
صفحه بعد - نسخه اصلی