پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي
تركيه سردسير 50 و ايران 270ميليارد متر مكعب گازمصرف مي كنند
مصرف گاز تركيه 46 و ايران 270 ميليارد متر مكعب!
اطلاعات مربوط به مديريت انرژي در آمريكا(توليد مناطق مختلف، مصرف تك تك بخش ها)
​غيب شدن شناور 300 ميليون دلاري
دماي ميانگين اتاق چه مقدار بايستي باشد ؟
دماي مناسب منزل در فصل سرما چقدر است؟
زندگي عجيب آدمها در سردترين نقطه جهان + تصوير
خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟
سردترين نقطه مسكوني جهان +تصاوير
قطع صادرات گاز به تركيه چقدر به كشور ضرر زده است؟
صفحه بعد - نسخه اصلی