امروزه دانشمندان در حال تلاش هستند تا از گرمای محیط در شب برق تولید کنند. یعنی می‌خواهند صفحه‌های خورشیدی را به نحوی ارتقا دهند که انرژی الکتریکی را در شب نیز تولید کنند.

محققان برای تولید انرژی الکتریکی در شب نوع خاصی از پنل های خورشیدی نسل جدید مجهز به سلول‌های ضد انرژی خورشید را طراحی کردند. طراحان این صفحه‌های ذخیره‌سازی انرژی معتقدند با این دستگاه‌ها می‌توان ۱۲۰ برابر حالت معمول در صفحه‌های خورشیدی انرژی ذخیره و سپس با آن تولید برق کرد. صفحه‌های خورشیدی نسل جدید به جای جذب انرژی خوشید و تبدیل آن به نیروی الکتریکی دقیقا بالعکس عمل می‌کند. یعنی انرژی ذخیره شده در روز با مصرف مقدار اندکی نیروی الکتریکی در شب به گرما تبدیل شده و سپس دوباره از آن برق تولید می‌شود. گرما خروجی از این پنل‌ها با دوربین مادون قرمز قابل رویت است.

پنل های خورشیدی نسل جدید چند برابر انرژی تامین می کنند.

این مدل از صفحه‌های خورشیدی می‌توانند به عنوان منابع ارزان قیمت تولید انرژی در شب مورد استفاده قرار گیرند. بررسی‌‌ها نشان داده است بیشترین انرژی مورد استفاده در مناطق مسکونی هنگام تاریک شدن هوا مربوط به دستگاه‌های روشنایی است. ار همین رو استفاده از منابع طبیعی انرژی می‌تواند تا حد بسیار زیادی هزینه‌های خانوار و آلودگی محیط زیست را کاهش دهد.

نکته قابل توجه در مورد این فناوری جذب گرما و تبدیل آن به برق است.

این صفحات از ساختار پیچیده‌‌ای برخوردار بوده و در هر لحظه می‌تواند انرژی خورشید را با آزاد کردن مقداری گرما به برق و همان مقدار گرما به علاوه انرژی که از محیط جذب می‌کند را به نیروی الکتریکی تبدیل کنند. مطالعه در مورد این صفحه‌های خورشید همچنان ادامه دارد. و می‌توان امیدوار بود که در صورت به‌ کارگیری آن‌ها در آینده منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گیرند.

منبع