آخرین خبر/ شرکت قطرگاز رسماً ساخت ۴ خط تولید غول پیکر جدید LNG را آغاز کرد.
خطوط تولید جدید، ظرفیت تولید گاز مایع را از ۷۷ میلیون تن در سال به ۱۱۰ میلیون تن افزایش خواهد داد.