پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: دماي ميانگين اتاق چه مقدار بايستي باشد ؟
شنبه، 24 مهر 1400 - 10:00     کد خبر: 47747

پيام نفت:

راهنماي تنظيم درجه حرارت اتاق و ترموستات

متوسط دما خانه در فصل زمستان حدود 18 درجه سانتي گراد مي باشد، در حالي كه ترموستات مركزي عموماً بر روي 20 درجه سانتي گراد تنظيم مي گردد. مطمئناً در مقابله با اينكه چگونه منزل مان را گرم كنيم به چشم نمي آيد. در اين مقاله خلاصه ي كوتاهي از چگونگي گرمايش منزل خود ارائه مي دهيم.

آيا دماي اتاق تغيير كرده است ؟

در 40 سال اخير، به طور متوسط دماي منازل به صورت قابل ملاحظه اي افزايش يافته است و عمدتاً به دليل پراكندگي گرمايش مركزي و بهبود استانداردهاي عايق سازي مي باشد. در 40 سال گذشته دماي منازل از 12 درجه سانتي گراد به 18 درجه سانتي گراد افزايش يافته است. 

دماي معمول اتاق نشيمن در زمستان چه مقدار است ؟

هرچند متوسط دماي داخلي به طور چشمگيري افزايش يافته است، اما واقعيت اين است كه گروهي منازل خود را گرم، سرد يا معتدل نگه مي دارند. لازم به ذكر است بيشتر افراد دماي 18 الي 21 درجه سانتي گراد را مورد نظر قرار مي دهند.

دماي اتاق خواب چه مقدار بايد باشد ؟

دماي پايه براي اتاق خواب 18 درجه سانتي گراد مي باشد و مورد تأييد سازمان سلامت جهاني مي باشد.

تنظيم ترموستات به چه صورت است ؟

متوسط دما براي تنظيم ترموستات 20 درجه سانتي گراد مي باشد. اكثر نتايج نشان داده كه دماي 20 درجه ترموستات هاي اتاقي بسيار ايده آل براي خانوارها بوده است.

چند ساعت در روز ترموستات كار مي كند ؟

اكثر خانه ها ترموستات منازل خود را بر روي 20 درجه سانتي گراد تنظيم مي كنند و به صورت 24 ساعته از ترموستات اتاقي استفاده نمي كنند، زيرا اين امر منجر به افزايش تلفات گرمايشي و هزينه هاي بالاتر مي شود. به طور معمول يك ترموستات حدود هفت ساعت در روز فعاليت دارد.

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها