پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: گرمايش جهاني با ايران و جهان چه كرد؟
جمعه، 23 مهر 1400 - 14:41     کد خبر: 47732

پيام نفت:

همه ما مي‌دانيم كه ادامه دادن به اين روند زندگي، ادامه دادن به سوزاندن گاز هاي گلخانه اي آينده اي وحشتناك را براي كره زمين رقم مي زند، آينده اي كه زندگي ميلياردها نفر را تهديد مي كند. اما وقتي حرف از كلمه " آينده " مي زنيم منظور ما چه زماني است ؟ سال 2050و 2100 يا صد ها سال ديگر ؟

نيو صدر: همه ما مي دانيم كه ادامه دادن به اين روند زندگي، ادامه دادن به سوزاندن سوخت هاي فسيلي و توليد مي محاباي گازهاي گلخانه اي آينده‌اي وحشتناك را براي كره زمين رقم مي زند، آينده اي كه زندگي ميلياردها نفر را تهديد مي كند. اما وقتي از "آينده" حرف مي زنيم منظور ما چه زماني است؟ سال 2050 و 2100 يا صدها سال ديگر؟

تحقيق سازمان ملي اقيانوسي و جوي آمريكا با نام "وضعيت آب و هوايي" كه چند روز گذشته منتشر شد، نشان مي دهد ديگر تاثير سوزاندن سوخت هاي فسيلي مانند گذشته نامحسوس نيست و همين امروز هم جهان در حال حركت به سمت آينده وحشتناك خود است.

در اين تحقيق كه به كمك صدها دانشمند از 62 كشور مختلف انجام شده است تغييراتي كه با «گرمايش جهاني» در ارتباط هستند مورد بررسي قرار گرفتند. تغييراتي مانند روند توليد كربن، دما سال هاي مختلف كره زمين، ارتفاق آب اقيانوس ها، خشكسالي، شرايط مناطق مختلف و ...

توليد دي اكسيد كربن همچنان در حال افزايش است

از زمان انقلاب صنعتي تاكنون، دي اكسيد كربن يكي از گازهايي است كه انسان بدون در نظر گرفتن پيامدهايش، ميزان آن را در جو كره زمين افزايش مي‌دهد و همين دليل اصلي گرمايش جهاني است.

بخشي از اين تحقيق هم مربوط به روند توليد اين گاز توسط انسان است، از انقلاب صنعتي تا الان بيش از 40 درصد به ميزان دي اكسيد كربن موجود در اتمسفر اضافه شده است و در سال 2015 ركورد آن شكسته شده است. سال گذشته در موسسه تحقيقي در هوايي علظت كربن به 400.8 قسمت در ميليون بود، اين غلظت با استفاده از اندازه گيري انجام شده توسط كشورهاي مختلف 399.4 قسمت در ميليون بود.

اين ميزان از دي اكسيد كربن منجر شده است كره زمين به ازاي هر متر، 2 وات انرژي بيشتر از ميزان انتشار انرژي، جذب كند.

ركوردهاي دما شكسته مي شود

افزايش ميزان گاز دي اكسيد كربن يك پيامد اصلي دارد؛ افزايش دما كره زمين. همينطور كه ركورد ميزان گاز كربن دي اكسيد در سال 2015 شكسته شد، ركورد گرم ترين سال ثبت شده مربوط به تاريخ كه پيش از اين سال 2014 بود هم شكسته شد. بر اساس تحقيق "وضعيت آب و هوايي" ال نينو در كنار گرمايش جهاني دليل اصلي اين ركورد شكني بوده اند.تروپوسفر پايين ترين لايه جو زمين است، 75 درصد جرم جو در اين لايه قرار دارد.

گفتني است سال 2015 با اختلاف 0.13 تا 0.18 درجه سلسيوس ركورد سال 2014 را شكست. اما اين اختلاف دما در مناطق مختلف متفاوت بود، روسيه و غرب قاره آمريكا از مناطقي بودند كه در سال 2015 به شدت گرمتر شده بودند. همچنين مناطق بسيار كمي بودند كه دمايشان نسبت به ميانگين‌شان كمتر باشد.

*تقريبا دماي همه مناطق ايران از ميانگين خود بيشتر هستند.

مناطقي از ايران چندين روز شديدا گرم را تجربه كردند

انسان ها، حيوانات و همه موجودات زنده دركي از كلمه "ميانگين دماي جهاني" ندارند، اما گرماي شديد را همه تجربه كرده ايم و شايد با همين متوجه عواقب گرمايش جهاني شويم.

گرمايش جهاني آمار روزهاي شديدا گرم در جهان را هم افزايش داده است، مناطق زيادي روي كره زمين روزهاي بسيار گرمي را تجربه كردند، شرق ايران هم از مناطقي بود كه روزهاي شديدا گرم زيادي داشت.روزهايي كه بيش از 90 درصد زمانشان داراي دمايي بيشتر از ميانگين فصلي سال هاي 1961 تا 1990 هستند روزهاي شديدا گرم در نظر گرفته شده اند.

ايران گرفتار خشكسالي

گرمايش جهاني 2015 را سالي سخت براي كشاورزان هم كرد، تقريبا 30 درصد از خشكي هاي زمين گرفتار خشكسالي شدند و 14 درصد اين خشكسالي ها هم شديد بودند. در سال 2014 فقط 8 درصد خشكي ها گرفتار خشكسالي شديد بودند.

اين خشكسالي گريبان ايران را هم گرفته است، تقريبا همه مناطق كشور حتي شمال ايران هم گرفتار خشكسالي شده‌اند.

اقليم ايران در سال 2015

اما گرمايش جهاني چه تاثيري روي دما و بارندگي ايران دارد؟ براساس تحقيق سازمان ملي اقيانوسي و جوي آمريكا زمستان و بهار سال 2015 در ايران به شدت گرمتر از حالت عادي بود، در تابستان هم بيشتر مناطق ايران دمايي بيشتر از ميانگين خود داشتند، در پاييز وضعيت ايران به حالت عادي خود نزديكتر بود.

از لحاظ ميزان بارندگي ايران شرايط بهتري داشت، در طول بهار و تابستان ميزان بارندگي ايران كمتر از ميانگين خود و در زمستان پاييز هم بارندگي بيشتر از ميانگين خود بود.

خسارت ۷۵درصدي كشورهاي در حال توسعه از تغيير اقليم

همه اين اخبار درحالي است كه دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران هم با اظهار نگراني از آب شدن كلاهك يخي قطب شمال با سرعتي ۳ برابر حد معمول و كاهش ۲.۷ درصدي آنها در هر دهه، سهم شهرها را در توليد گازهاي گلخانه اي ۸۰ درصد عنوان كرد.

مدرس دانشگاه خوارزمي با تاكيد بر اينكه نتايج تمامي مطالعات حاكي از آن است كه گرمايش زمين تحت تاثير گازهاي گلخانه اي است به خبرآنلاين گفت: همانطور كه جهان به طور روزافزوني سوختهاي فسيلي مصرف مي كند، غلظت گازهاي گلخانه اي نيز رو به افزايش است و متوسط دماي سطح زمين نيز بالا مي رود.

طباطبايي با اشاره به اينكه پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه طبق سناريوهاي مختلف دماي سطح كره زمين در طول قرن بيست و يكم بين ۲تا ۴درجه سانتيگراد بالا خواهد رفت، ادامه داد: در نگاه اول اين عدد ممكن است نگران كننده نباشد اما كافيست بدانيم كه به عنوان مثال در آخرين دوره يخبندان كه صفحات يخي به قطر بيش از ۱۰۰۰ متر كل منطقه آمريكاي شمالي را پوشانده بود، دماي كره زمين تنها ۹ تا ۱۵درجه سردرتر از امروز بوده است و پايان عصر يخبندان تنها با گرم شدن ۵درجه اي سطح زمين فرا رسيده است.

دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران در خصوص ابعاد اقتصادي افزايش گرماي جهاني بر كشورهاي در حال توسعه گفت: آمارها نشان مي دهد كشورهاي در حال توسعه ۷۵ درصد زيان‌ها و خسارات ناشي از تغيير اقليم را متحمل مي شوند بطوري كه ۲ درجه گرمتر شدن هوا به كاهش ۴ تا ۵ درصدي GDP در آفريقا و جنوب آسيا مي انجامد. 

47237

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها