پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: خلع سلاح موشكي منطق قابل پذيرش در جهان ندارد
دوشنبه، 11 مرداد 1400 - 10:56     کد خبر: 47348

دهها كشور در جهان وجود دارند كه داراي توان موشكي بسيار بالا با قدرت برد بيش از 1000 كيلومتر مي باشند و اين موضوع براي همه جهانيان امري پذيرفته شده است لذا ايجاد اجماع در بين ملت ها و دولتها جهت خلع سلاح موشكي بسيار سخت است

پيام نفت:

دهها كشور در جهان وجود دارند كه داراي توان موشكي بسيار بالا با قدرت برد بيش از 1000 كيلومتر مي باشند و اين موضوع براي همه جهانيان امري پذيرفته شده است لذا ايجاد اجماع در بين ملت ها و دولتها جهت خلع سلاح موشكي بسيار سخت است 

آنچه منجر به اجماع نسبي جهت حمله به صدام شد اثبات تجاورز گري صدام براي جهانيان و گزارش برنامه اتمي صدام بود كه بسياري از كشورها را به وحشت انداخت و بستر براي فضا سازي در بين ملت ها از جمله در آمريكا و اروپا را محيا نمود. 

مهمترين عاملي كه آمريكا توانسته با اتكاي برآن  اجماع جهاني بر عيله ايران ايجاد كند برنامه هاي هسته اي ايران بود كه بامذاكره و تفاهم منطقي و اصولي اين موضوع نيز انشالله در آينده نزديك حل شود. متاسفانه روسيه و چين در سالهاي گذشته در شوراي امنيت به تحريم هاي سخت و بي نظير بر عليه ملت و كشور ايران راي مثبت دادند و شرايط را براي تحريم همه جانبه ايران فراهم نمودند. 

نگراني از بابت خلع سلاح موشكي براي ايران وجود ندارد و اگر آمريكا مي توانست تا كنون اجماع جهاني در اين خصوص ايجاد نموده بود اما ايجاد چنين اجماعي بعيد به نظر مي رسد از طرف ديگر خاورميانه از اين پس اولويت استراتژيك براي آمريكا و اروپا نيست چرا كه با كم اهميت شدن جايگاه نفت در تامين انرژي جهان هر سال از اهميت خاور ميانه كاسته خواهد شد . تا 20 سال آينده 15 كشوري كه 84 درصد نفت جهان را وارد مي كنند بي نياز از نفت خاورميانه خواهند شد و انرژي هاي نو خصوصا انرژي خورشيدي جايگزين نفت مي شود و خودروهاي برقي نيز جايگزين خودرو هاي بنزين سوز و گازوئيل سوز خواهند شد. 

توليد برق از انرژي هسته اي امري پذيرفته شده است اما حساسيت روي توليد ارونيوم غني شده بسيار بالاست و هر چه ميزان و درصد  غني سازي بيشتر شود نگراني ها نيز بيشتر مي شود. چندين كشور در جهان نيروگاه هسته اي دارند اما حساسيتي روي آنها وجود ندارد چون آنها يا اصلا برنامه غني سازي ندارند يا غني سازي خارج چارچوب توافق شده انجام نمي دهند. 

البته با پيشرفتهايي كه در خصوص نيروگاه هاي خورشيدي انجام شده و در حال انجام است هزينه توليد برق بسيار كاهش خواهد يافت. هر چنددر حال حاضر نيز هزينه توليد برق در نيروگاه هاي خورشيدي و سيكل تركيبي كمتر از نيروگاه هسته اي است. 

كشورهاي داراي تكنولوژي نيروگاه هاي هسته اي كه اين تكنولوژي را به ساير كشورها صادر مي كنند بيشتر برق مورد نياز خود را ازنيروگاه هاي زغال سنگ و ساير نيروگاه هاي غير هسته اي تامين مي نمايند در دهه هاي آينده سرمايه گذاري هاي بسيار كلاني جهت توليد برق از انرژي خورشيدي انجام خواهد شد و اين روند و مسير با قدرت و پر شتاب در حال پيگيري مي باشد 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها