پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ويديو / چرا رودهاي بزرگ عراق همگي دارند خشك مي‌شوند؟ + زيرنويس فارسي
دوشنبه، 23 خرداد 1401 - 06:34 کد خبر:49001
پيام نفت:
 

ويديو / چرا رودهاي بزرگ عراق همگي دارند خشك مي‌شوند؟  اينجا + زيرنويس فارسي