پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : اولين جايي كه گاز آن بايد قطع شود مشتركين پر مصرف خانگي هستند نه توليد
چهارشنبه، 1 دی 1400 - 03:45 کد خبر:48306
پيام نفت:
برخلاف همه شعارها ديوارتوليد كوتاه ترين استدر ايام سرد زمستان بخش خانگي حدود 80 درصد گاز توليدي كشور را مصرف مي كند و چون هيچ نگراني از قطع گاز ندارد و قيمت گاز در ايران به شدت ارزان است پر مصرف ها به مصرف بي رويه خود ادامه مي دهند. تاكيد مي نمايد سياست خسارت بار قطع گاز واحدهاي توليدي براي هميشه مطلقا متوقف گردد و بجاي آن بر مشتركين پر مصرف گاز جهت كنترل مصرف بي رويه فشار وارد شود اولين جايي كه گاز آن بايد قطع شود مشتركين پر مصرف هستند
  

پيام نفت:

ديوانسالاري حاكم بر ايران به سياست هاي كلي نظام و تاكيدهاي مستمر بر حمايت از توليد توجه چنداني ندارد و همچنان ديوار توليدكنندگان كوتاه ترين ديوار است.
حتي در كشور سوريه كه مردم آن يك دهه جنگ ويرانگر را تجربه نموده اند در زمان هاي كمبود برق آخرين بخشي كه برق آن قطع خواهد شد واحد هاي توليدي هستند و بخش خانگي اولين اولويت در قطع برق در زمان هاي كمبود است بگونه اي كه مردم خود را با اين واقعيت وفق دادن و انواع لامپ هاي LED شارجي و انواع  باتري هاي ذخيره برق در خانه ها وجود دارد.
بنده هيچ كشوري در جهان را نمي شناسم كه در زمان هاي كمبود گاز اولين اولويت آنها براي قطع گاز، واحدهاي توليدي باشند. اين سياست كه  در قطع گاز و برق واحدهاي توليدي خصوصا واحدهاي بزرگ توليدي در اولويت باشند به هيچ وجه منطقي نيست.  قطع گاز واحدهاي بزرگ توليدي كه هزاران نفر در آنها مشغول كار مي باشند خسارت هاي بسيار سنگيني به اين شركتها و اقتصاد ملي وارد مي كند. 
وقتي گاز واحدهاي بزرگ توليدي قطع شود توليد متوقف مي شود و هيچ جايگزيني  وجود ندارد اما وقتي گاز واحد هاي پر مصرف خانگي قطع شود آنها با پوشيدن چند لباس بيشتر و استراحت در اتاق خواب بجاي پذيرايي هاي صد متري و زودتر خوابيدن و چند پتوي بيشتر و استفاده از هيتر براي گرمايش اتاق خواب مي توانند چند روز را تحمل كنند و بعداز چند روز با كاهش مصرف گاز و فشار به شبكه توزيع گاز، گاز اين مشترين وصل مي شود و آنها بايد بدانند در صورت پر مصرف بودن باز هم گاز آنها براي مدت طولاني تر قطع خواهد شد.
در ايام سرد زمستان بخش خانگي حدود 80 درصد گاز توليدي كشور را مصرف مي كند و چون هيچ نگراني از قطع گاز ندارد و قيمت گاز در ايران به شدت ارزان است پر مصرف ها به مصرف بي رويه خود ادامه مي دهند. 
تاكيد مي نمايد سياست خسارت بار قطع گاز واحدهاي توليدي براي هميشه مطلقا متوقف گردد و بجاي آن بر مشتركين پر مصرف گاز خانگي جهت كنترل مصرف بي رويه فشار وارد شود اولين جايي كه گاز آن بايد قطع شود مشتركين پر مصرف خانگي هستند و از اين پس فكر قطع گاز واحدهاي توليدي بايد براي هميشه از اذهان مسئولين پاك شود.
قطع گاز واحدهاي توليدي سالانه حدود سه ميليارد دلار خسارت و عدم النفع به دنبال دارد مسئولين ارشد اجرايي كشور چگونه بدين سادگي حاضر به پذيرش چنين خسارتهاي سنگيني مي باشند؟! 
 
منبع: نداي هموطن