پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟
دوشنبه، 3 آبان 1400 - 05:29 کد خبر:47867
پيام نفت:

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

 
بدون نظر
 
 

هر كدام از ما هواي متفاوتي را دوست داريم؛ بعضي هواي سرد را ترجيح مي دهيم و بعضي ديگر هواي گرم را. با اين وجود، متخصصان دماهاي معيني را براي خانه هاي ما توصيه كرده اند. به عنوان مثال، آن ها مي گويند دماي ايده آل براي اتاق نشيمن ۲۰ تا ۲۳ درجه سانتيگراد، براي آشپزخانه ۱۸ تا ۲۰ درجه، براي اتاق خواب ۱۷ تا ۲۰ درجه، براي حمام حدود ۱۵ تا ۱۹ درجه و براي سالن خانه ۱۵ تا ۱۸ درجه است.

حال مي خواهيم ببينيم دماي متوسط خانه ها در كشورهاي مختلف در طول زمستان چقدر است و اين دما تا چه حد به دماهاي استاندارد تعيين شده نزديك است.

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

انگلستان: ۱۵ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

گردشگراني كه به انگلستان سفر كرده اند داستان هاي زيادي درباره ي هواي بسيار سرد، شيرهاي مجزا براي آب سرد و گرم و سنگ هاي گرم زير ملافه ها براي گرم كردن تخت، در خانه هاي مردم اين كشور مي گويند.

اين داستان ها در مجموع درست هستند چون مردم انگليس از هواي سرد ترسي ندارند و و ترجيح مي دهند پول شان را پس انداز كنند. خانه هاي آن ها با بخاري گازسوز گرم مي شود كه تأثير زيادي در كم شدن هزينه ي قبض هاي خدمات دارد. در خانه هاي انگليس، دماي متوسط اتاق نشيمن ۱۵ درجه سانتيگراد و دماي حمام ۱۰ درجه است.

فرانسه: ۱۷ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

در فرانسه نيز مانند انگلستان، اغلب خانه ها سيستم گرمايشي مركزي خود را دارند. در مورد واحدهاي آپارتماني، با سرد شدن هوا، مديريت آپارتمان سيستم گرمايشي تمام ساختمان را روشن مي كند. اين روش تا حدودي هزينه بر است.

ژاپن: ۱۰ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

عليرغم زمستان هاي بسيار سرد ژاپن با دمايي كه به زير ۱- درجه مي رسد، هيچ سيستم گرمايش مركزي اي در اين كشور استفاده نمي شود. به همين دليل است كه ژاپني ها با سرد شدن هوا، وسايل گرمايشي شان را از پستوي خانه ها بيرون مي آورند: دستگاه تهويه هوا، رادياتور، بخاري نفتي، فرش برقي، پتوي برقي، و مهم تر از همه، كوتاتسو (كرسي ژاپني).

اسپانيا: ۱۸ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

در اسپانيا از سيستم گرمايش مركزي استفاده مي شود اما نه در همه جاي آن. كساني كه در واحدهاي آپارتماني زندگي مي كنند تنها در ساعت هاي ۷ تا ۱۰ شب (زماني كه معمولا مردم از سركار به خانه بر مي گردند) مي توانند از گرما برخوردار شوند. براي بقيه ي اوقات، آن ها بايد از رادياتورهاي برقي و كرسي استفاده كنند.

روماني: ۲۰ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

سيستم گرمايشي مورد استفاده در اين كشور گازي است. با اين حال، به دليل نشت متعدد گاز در دهه ي ۹۰ ميلادي، بسياري از مردم ترجيح دادند از ديگ بخار در زيرزمين خانه هايشان استفاده كنند. همانطور كه از متوسط دماي خانه هاي روماني پيدا است، اين ديگ هاي بخار عملكرد خيلي خوبي دارند و گرماي مطبوعي به خانه ها مي دهند.

هلند: ۱۶ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

در هلند، هر واحد آپارتماني ديگ بخار گازسوز خود را دارد كه گرمابخش آن واحد است. انتخاب زمان روشن كردن رادياتورها به عهده ي ساكنان خانه ها است. با اين حال، اين شيوه تا حدودي هزينه بر است. هزينه ي ماهانه ي گرمايش خانه به حدود ۲۰۰ يورو مي رسد و هر بار استحمام ۵۰ سنت هزينه بر مي دارد. به همين دليل هلندي ها ترجيح مي دهند دما را بسيار پايين تنظيم كنند و معمولا تنها اتاق نشيمن و آشپزخانه را گرم مي كنند.

امريكا: ۲۰ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

در آمريكا (البته در ايالت هاي سرد آن) مردم اغلب از بخاري گازي استفاده مي كنند. مسئوليت اين كار به عهده ي مالكين خانه ها است و آن ها در صورتي كه خواست اكثريت ساكنان باشد، آن را روشن مي كنند.

<div class="yn-article-display yn-borderbox YEKTANET" id="yn-article-display-22304" segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" width:="" 815.5px;="" display:="" table;="" max-width:="" 100%;="" box-sizing:="" border-box="" !important;"="">

مطالب پيشنهادي

Yektanet: Vaccine

ايگلو (خانه هاي اسكيموها در آلاسكا و چوكوتكا): ۱۶ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

كلبه هاي يخي اسكيموها حتي زماني كه هواي بيرون ۴ درجه سانتيگراد باشد، مي توانند دمايي تا حدود ۱۶ درجه را در خود حفظ كنند. اسكيموها براي حفظ گرماي خانه هاي يخي خود از پوست حيوانات براي پوشاندن كف و ديوارها استفاده مي كنند.

جمهوري چك: ۱۸ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

در كشور چك، از سيستم گرمايش مركزي آبي استفاده مي شود. اما مردم چك مي گويند اين سيستم كمي ضعيف است. به همين دليل مردم ترجيح مي دهند از پمپ هاي حرارتي يا وسايل گازسوز شخصي استفاده كنند.

آلمان: ۱۷ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

سيستم گرمايشي در آلمان شباهت زيادي به هلند دارد. ديگ بخار خانه ها معمولا در زيرزمين قرار دارد و آلماني ها به طور مرتب ميزان حرارت را تنظيم مي كنند تا در طول زمستان هزينه هاي سرسام آوري نداشته باشند.

يورت (چادرهاي عشاير قزاقستان و مغولستان): ۲۰ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

اگر چادرهاي عشاير اين مناطق مطابق قواعد سنتي ساخته و به شيوه ي صحيح گرم شود، دماي داخل آن ها به راحتي به ۲۰ تا ۲۳ درجه سانتيگراد مي رسد.

مجارستان: ۱۹ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

سيستم گرمايشي كشور مجارستان بر پايه ي گاز است. هزينه ي ماهانه ي گرمايش يك آپارتمان دو خوابه نزديك به ۶۰ يورو است. هنوز هم مي توان بخاري هاي چوب سوز را در خانه هاي مردم مجارستان ديد.

دانمارك: ۱۸ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

در دانمارك سيستم گرمايش مركزي وجود دارد، اما بسيار هزينه بر است. در حقيقت هزينه ي سالانه ي آن به حدود ۴۰۰۰ يورو مي رسد. به همين دليل مردم دانمارك در خانه هايشان شومينه دارند و براي آن از چوب استفاده مي كنند.

ايتاليا: ۱۷ درجه سانتيگراد

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

وضعيت در ايتاليا شبيه به اسپانيا است: زمستان ها گرم هستند اما به دليل اينكه تقريبا هيچ سيستم گرمايش مركزي اي وجود ندارد، داخل آپارتمان ها بسيار سرد است. ايتاليايي ها از رادياتورهاي برقي استفاده مي كنند و با لباس خواب گرم مي خوابند.

روسيه: ۲۵ درجه سانتيگراد

روسيه بزرگترين توليد كننده گاز جهان  است و به دليل ارزان بودن گاز جزو پرمصرف ترين كشورهاي جهان است. هر چند اين كشور حدود 140 ميليون جمعيت دارد و پهناورترين كشور جهان است

خانه هاي سراسر دنيا در زمستان چه دمايي دارند؟

ساكنان سردترين كشور دنيا بيشترين عشق را به گرما دارند. وقتي هواي بيرون به شدت سرد است، آپارتمان هاي مردم روسيه هوايي تابستاني دارد و آن ها با تي شرت و شلوار كوتاه در خانه هايشان هستند.