پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ميانگين قيمت نفت اوپك از سال 1960 تا سال 2020
پنجشنبه، 29 مهر 1400 - 05:55 کد خبر:47777
قيمت نفت 5 سال قبل از انقلاب ايران تا 5 سال بعد از پايان جنگ مهم و قابل تامل است

پيام نفت:
 

ميانگين قيمت نفت اوپك از سال 1960 تا سال 2020 را اينجا مشاهده نمائيد