پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : قيمت گاز صادراتي به تركيه چقدر است؟
شنبه، 24 مهر 1400 - 06:18 کد خبر:47739
پيام نفت:

براساس صورت مالي شركت ملي گاز ايران در سال ۱۳۹۷، مجموع درآمد‌هاي عملياتي شركت‌هاي فرعي شركت ملي گاز ايران در اين سال، بالغ بر ۴۸ هزار و ۵۱ ميليارد تومان بوده كه حدود ۶۰ درصد از اين رقم يعني ۲۸ هزار و ۷۵۱ ميليارد تومان درآمد ناشي از صادرات گاز و ساير محصولات بوده است. مابقي درآمد‌هاي عملياتي اين شركت‌ها ناشي از فروش داخلي گاز و ساير محصولات و همچنين حق العمل توليد ميعانات گازي در سال ۱۳۹۷ بوده است.


تبليغات


همچنين حدود ۴۶ درصد از درآمد‌هاي صادراتي شركت‌هاي فرعي شركت ملي گاز ايران يعني ۱۳ هزار و ۱۹۷ ميليارد تومان ناشي از فروش گاز به تركيه بوده است.

براساس اين گزارش، مجموع درآمد‌هاي عملياتي شركت ملي گاز ايران در سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۳۸ هزار و ۲۹۹ ميليارد تومان بوده كه حدود ۷۳ درصد از اين رقم يعني ۲۸ هزار و ۷۴ ميليارد تومان درآمد ناشي از صادرات گاز و ساير محصولات بوده است. حدود ۴۷ درصد از درآمد‌هاي صادراتي شركت ملي گاز ايران يعني ۱۳ هزار و ۱۹۷ ميليارد تومان ناشي از فروش گاز به تركيه بوده است.

تنها تفاوت درآمد‌هاي صادراتي شركت ملي گاز ايران و شركت‌هاي فرعي آن، درآمد ۶۷۷ ميليارد توماني ناشي از فروش گوگرد است كه صرفا جزو درآمد‌هاي شركت‌هاي فرعي شركت ملي گاز ايران درنظر گرفته شده است.

*قيمت گاز صادراتي به تركيه و عراق در سال ۹۷

براساس جدول فوق، درآمد شركت ملي گاز ايران از محل صادرات ۸ ميليارد و ۳۹ ميليون متر مكعب گاز به تركيه در سال ۹۷، ۲ ميليارد و ۱۶۵ ميليون دلار بوده است. در نتيجه، قيمت هر متر مكعب گاز صادراتي به تركيه در سال مذكور، ۲۶.۹ سنت بوده است.

همچنين درآمد شركت ملي گاز ايران از محل صادرات ۳ ميليارد و ۱۷۶ ميليون متر مكعب گاز به عراق در سال ۹۷، ۹۴۵ ميليون دلار بوده است. در نتيجه، قيمت هر متر مكعب گاز صادراتي به عراق در سال مذكور، ۲۹.۸ سنت بوده است.

درآمد ناشي از سوآپ گاز به ارمنستان براساس قرارداد في مابين شركت ملي گاز ايران و وزارت نيرو كشور ارمنستان بابت سوآپ گاز در قبال دريافت برق بوده كه درآمد فروش بر مبناي معادل مقدار گاز ارسالي (معادل يك سوم برق دريافتي) و نرخ مورد توافق، ثبت دفاتر گرديده است. نرخ مبنا بابت فروش گاز براساس توافق نامه في مابين شركت ملي گاز و شركت توانير مورخ ۲۶ ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۳۲ تومان به ازاي هر متر مكعب براي سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ متناسب با نرخ خريد برق توسط شركت توانير از شركت‌هاي بخش خصوصي تعيين گرديده است.

همچنين حق العمل توليد ميعانات گازي توسط شركت‌هاي پالايش گاز، براساس كتابچه بودجه سال ۱۳۹۷ و دستورالعمل‌هاي في مابين شركت ملي گاز ايران و شركت ملي نفت ايران در حساب‌ها منظور شده است.