پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : سهم مصرف گاز طبيعي در مناطق مختلف دنيا چقدر است؟
جمعه، 23 مهر 1400 - 11:19 کد خبر:47734
پيام نفت:

آمريكاي شمالي ۲۵ درصد و آسيا ۱۹ درصد از مصرف دنيا را دارد

به دنبال افزايش توجه دنيا به شرايط زيست‌محيطي، استفاده از گاز طبيعي به عنوان منبع جايگزين سوخت‌هاي فسيلي در دنيا رشد كرد.

به دنبال افزايش توجه دنيا به شرايط زيست‌محيطي، استفاده از گاز طبيعي به عنوان منبع جايگزين سوخت‌هاي فسيلي در دنيا رشد كرد. مطالعات نشان مي‌دهد در سال ۲۰۱۵ ميلادي ۳۵۷۴ ميليارد متر‌مكعب گاز طبيعي در دنيا مصرف شد كه نسبت به سال ۲۰۰۰ ميلادي ۴۱ درصد رشد داشت و بيشترين نرخ رشد مصرف هم در كشورهاي خاورميانه و آسيا ديده شد. به گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا ميزان مصرف گاز طبيعي در اروپا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۵۰۰ ميليارد متر‌مكعب بود كه نسبت به سال ۲۰۰۰ كاهش داشته است. كاهش مصرف گاز طبيعي در اروپا به دنبال اجراي سياست‌هاي كنترل تصاعد گازهاي گلخانه‌اي در اين منطقه ايجاد شد. در اين سال كشورهاي آمريكاي شمالي ۸۹۴ ميليارد متر‌مكعب گاز طبيعي مصرف كردند و ميزان مصرف در آسيا برابر با ۶۶۹ ميليارد متر‌مكعب بود. كشورهاي مشترك‌المنافع در سال ۲۰۱۵ ميلادي ۶۲۵ ميليارد متر‌مكعب و خاورميانه ۴۷۳ ميليارد متر‌مكعب گاز مصرف كردند.

آمريكاي شمالي پر‌مصرف‌ترين منطقه دنيا
در سال ۲۰۱۵ ميلادي آمريكاي شمالي بزرگ‌ترين مصرف‌كننده گاز طبيعي در دنيا بود. ميزان مصرف اين منطقه ۲۵ درصد از كل مصرف دنيا بود و يكي از دلايل مهم آن را مي‌توان سرماي هوا در بسياري از مناطق آمريكاي شمالي دانست. نرخ رشد مصرف در آمريكاي شمالي طي 15 سال اخير بالغ بر ۱۸ درصد بود و سبب شد تا اين منطقه در صدر كشورهاي دنيا از نظر ميزان مصرف گاز باشد. دومين منطقه پر‌مصرف گاز طبيعي در سال ۲۰۱۵ آسيا بود. آسيا در اين سال ۶۶۹ ميليارد متر‌مكعب گاز طبيعي مصرف كرد كه ۱۹ درصد از كل مصرف در دنيا بود. كشورهاي مشترك‌المنافع در سال گذشته ۶۲۵ ميليارد متر‌مكعب گاز طبيعي مصرف كردند كه نسبت به سال ۲۰۰۰ ميلادي 2 /10 درصد رشد كرد. اين منطقه سومين منطقه پر‌مصرف گاز طبيعي در دنياست. سهم كشورهاي مشترك‌المنافع در مصرف انرژي دنيا در سال گذشته برابر با ۱۷ درصد بود. در سال گذشته خاورميانه هفت درصد از كل مصرف دنيا را داشت. سهم اروپا از كل مصرف دنيا در سال گذشته ۱۴ درصد و سهم كشورهاي آمريكاي لاتين هفت درصد بود.index:1|width:300|height:167|align:left

رشد ۱۶۷‌درصدي مصرف در خاورميانه
طبق گزارش‌هاي ارائه‌شده از سوي اداره اطلاعات انرژي آمريكا، در سال گذشته، خاورميانه بالاترين نرخ رشد مصرف گاز در دنيا را داشت. ابتداي قرن بيست و يكم ميلادي تنها ۱۷۷ ميليارد متر‌مكعب گاز طبيعي در اين منطقه مصرف شد. در اين زمان نفت و فرآورده‌هاي نفتي اصلي‌ترين منبع انرژي استفاده‌شده در خاورميانه بودند ولي به تدريج گاز طبيعي جايگزين نفت شد تا اينكه ميزان مصرف گاز طبيعي در سال ۲۰۰۷ با ۷۰ درصد افزايش به ۳۰۲ ميليارد متر‌مكعب رسيد. اين روند افزايشي مصرف گاز طبيعي در خاورميانه با هدف كنترل انتشار كربن ادامه پيدا كرد و باعث شد تا سهم نفت به عنوان منبع انرژي در صنايع خاورميانه كاهش يابد تا اينكه در سال ۲۰۱۵ ميلادي ۴۷۳ ميليارد متر‌مكعب گاز طبيعي در اين منطقه استفاده شد. نرخ رشد مصرف گاز طبيعي در خاورميانه در فاصله سال‌هاي ۲۰07 و ۲۰15 برابر با ۵۶ درصد و در فاصله سال‌هاي 2000 و ۲۰15 برابر با ۱۶۷ درصد بوده است.

رشد ۱۳۴‌درصدي مصرف در آسيا
مصرف گاز طبيعي در كشورهاي آسيايي در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۰۰ بيش از ۱۳۴ درصد رشد كرد. نرخ رشد مصرف در پنج سال اول قرن بيست و يكم ميلادي در آسيا برابر با ۳۷ درصد و در پنج سال دوم ۴۰ درصد بود. نرخ رشد مصرف گاز طبيعي در آسيا در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲ ۰۱۵ بيش از ۲۱ درصد بوده است. دليل رشد مصرف در قاره آسيا، توسعه صنعتي دو كشور هند و چين و افزايش سرمايه‌گذاري در ساخت نيروگاه‌هاي گازي در اين كشورها بود. اين دو كشور در زمره پر‌مصرف‌ترين كشورهاي آسيايي هستند و ارزش اقتصادي آنها هم با سرعت زيادي در حال افزايش است.
آفريقا از نظر نرخ رشد مصرف گاز طبيعي جايگاه سوم دنيا را دارد. در 15 سال اول قرن بيست و يكم مصرف گاز طبيعي در آفريقا ۱۲۴ درصد رشد كرد. اگرچه اين منطقه تنها چهار درصد از كل مصرف گاز طبيعي دنيا را به خود اختصاص داد. نرخ رشد مصرف در كشورهاي آمريكاي لاتين برابر با ۸۳ درصد و در پاسيفيك ۵۵ درصد بود. اين دو منطقه به ترتيب هفت درصد و يك درصد از كل مصرف گاز طبيعي دنيا را به خود اختصاص داده‌اند.

اروپا رشد منفي را تجربه كرد
در ميان تمامي مناطق دنيا اروپا تنها منطقه‌اي بود كه رشد منفي مصرف گاز طبيعي را شاهد بود. مصرف گاز طبيعي در اين منطقه در سال ۲۰۰۰ ميلادي برابر با ۵۰۷ ميليارد متر‌مكعب بود. بعد از اين سال به تدريج ميزان مصرف در اروپا رشد كرد تا اينكه در سال ۲۰۱۰ به ۵۹۲ ميليارد متر‌مكعب رسيد. ولي سياست اروپا براي استفاده از منابع تجديد‌پذير در توليد انرژي برق و استفاده از خودروهاي الكتريكي به منظور كاهش انتشار گازهاي آلاينده موجب شد تا مصرف از سال ۲۰۱۰ به بعد كاهش يابد. اين روند كاهش مصرف گاز طبيعي بعد از سال ۲۰۱۰ آغاز شد تا اينكه در سال ۲۰۱۵ به ۵۰۰ ميليارد متر‌مكعب رسيد. در سال ۲۰۱۵ ميزان مصرف گاز طبيعي در اروپا 3 /1 درصد كمتر از سال ۲۰۰۰ بود و تمامي تحليلگران اقتصادي و صنعتي بر اين باور هستند كه تا سال ۲۰۲۰ ميزان مصرف بالغ بر پنج درصد كاهش خواهد يافت. متوسط ميزان مصرف گاز طبيعي در سال ۲۰۲۰ كمتر از ۴۸۰ ميليارد متر‌مكعب پيش‌بيني شده است.