پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : سهم صندوق توسعه از درآمد‌هاي نفتي و گازي
یکشنبه، 3 اسفند 1399 - 16:50 کد خبر:47026
نمايندگان مجلس در جريان بررسي بودجه سال ۱۴۰۰، با سهم صندوق توسعه ملي به ميزان ۲۰ درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز موافقت كردند.

پيام نفت:
به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي"نفت ما "،   نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده درباره سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي موافقت كردند.
بر اساس اين مصوبه، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد(۲۰%) و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد(۳۸%) تعيين مي شود.
با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعلام خزانه داري كل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۱۴.۵ درصد) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد(۱۴.۵ درصد) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم ۳% موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) اين قانون اقدام كند.
مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم ۲۰% از سقف يك ميليون بشكه صادرات مذكور تا سهم قانوني سي و هشت درصد(۳۸%) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاري است كه در بودجه سنواتي  مشخص مي شود.