پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : خوش بيني روسيه به تقاضاي جهاني نفت
چهارشنبه، 28 آبان 1399 - 20:59 کد خبر:45688
معاون نخست وزير روسيه در جلسه كميته نظارت بر اوپك پلاس گفت: اقدامات محدودكننده جديد اعمال شده توسط كشورهاي مختلف در پاسخ به موج دوم شيوع ويروس كرونا در تقاضاي نفت تأثير كمتري نسبت به فصل بهار داشته است.

پيام نفت:
به گزارش ميز نفت ، الكساندر نواك، معاون نخست وزير روسيه روز سه شنبه در جلسه كميته نظارت بر اوپك پلاس گفت: اقدامات محدودكننده جديد اعمال شده توسط كشورهاي مختلف در پاسخ به موج دوم شيوع ويروس كرونا در تقاضاي نفت تأثير كمتري داشته است.

نواك در ادامه تأكيد كرد كه پيدا كردن راه مبارزه با اين بيماري همه گير يك عامل مثبت براي رشد بازار است.

وي گفت: اين واقعيت كه جهان نحوه مبارزه با اين پاندمي را اكنون بهتر درك مي كند، يك عامل مثبت است. اقدامات محدود كننده جديد تأثير كمتري در تقاضا دارند. ما همچنين شاهد پيشرفت چشمگيري در توليد واكسن هستيم.

اوپك در گزارش ماه نوامبر خود چشم انداز كاهش تقاضاي نفت براي سال 2020 را 0.3 ميليون بشكه در روز كاهش داد و به 9.8 ميليون بشكه در روز رساند.

بنابراين انتظار مي رود تقاضا 90 ميليون بشكه در روز باشد. اين كاهش به دليل ضعيف بودن تقاضاي نفت در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در سه ماهه سوم و همچنين محدوديت هاي مربوط به ويروس كروناست كه اخيراً در برخي از كشورها اعلام شده است و اين امر بر حمل و نقل در سه ماهه چهارم تأثير مي گذارد.

چشم انداز تقاضاي جهاني نفت براي سال 2021 نيز به ميزان 0.3 ميليون بشكه در روز كاهش يافته است چرا كه پيش بيني مي شود رشد تقاضا 6.2 ميليون بشكه در روز باشد درحالي كه پيش از اين انتظار مي رفت اين رقم 6.5 ميليون بشكه در روز باشد.منبع : تسنيم