صابر آزاد، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بررسی روند افزایش قیمت برق طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که وزارت نیرو طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ در بخش خانگی سه مرتبه تعرفه‌های برق را به میزان ۲۴درصد، ۱۰درصد و ۱۰درصد افزایش داده است، گفت: وزارت نیرو در هر سه مرتبه تفاوتی بین مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف قائل نشد. وی ادامه داد: در سال جاری نیز این وزارتخانه مجددا با تصویب هیات وزیران افزایش ۷درصدی قیمت برق را برای همه مشترکین از اردیبهشت ماه اجرایی کرد. این امر بر خلاف اقتصاد مقاومتی است زیرا در بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد، آمده است: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی است. آزاد گفت: در سه سال اخیر میزان تعرفه برق و گاز خانگی چند مرتبه و به‌صورت یکسان برای همه مشترکان افزایش یافت اما میزان سرانه مصرف انرژی کشور کنترل نشد. بر خلاف برق و گاز خانگی، دولت توانست روند مصرف آب کشور را تا حد قابل توجهی کنترل کند زیرا در حوزه آب، درصد افزایش قیمت به‌صورت یکسان نبود و مشترکین پرمصرف مشمول افزایش تعرفه بیشتری شدند. به موجب این سیاست هوشمندانه، میزان آب مصرفی تهران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ حدود ۷۲/ ۱ درصد کاهش یافت در صورتی که جمعیت کشور در این سالها زیاد هم شده بود.