تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: سالاري: هنوز هيچ گزينه‌اي در جبهه اصلاحات مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است
سه شنبه، 8 خرداد 1403 - 13:30     کد خبر: 53722

پيام نفت:
رئيس كميته راهبردي جبهه اصلاحات گفت: در جبهه اصلاحات به صورت رسمي هيچ گزينه‌اي مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. اما جريان اصلاح‌طلبي هم مثل ساير جريانات سياسي كشور داراي ظرفيت‌هاي قابل‌توجهي در حوزه‌هايي با سطوح مختلف است.
 

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

ايلنا: رئيس كميته راهبردي جبهه اصلاحات گفت: در جبهه اصلاحات به صورت رسمي هيچ گزينه‌اي مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. اما جريان اصلاح‌طلبي هم مثل ساير جريانات سياسي كشور داراي ظرفيت‌هاي قابل‌توجهي در حوزه‌هايي با سطوح مختلف است. فرضيه‌ها و گزينه‌ها را ما هم شنيده‌ايم و مطرح شده است. من به صورت شخصي عرض مي‌كنم قطعا آقاي صدر يكي از ظرفيت‌هاي بسيار توانمند و اصلاح‌طلب اين جريان است، اما هنوز در جبهه اصلاحات روي هيچ گزينه‌اي نه بحث صورت گرفته و نه تصميم‌گيري انجام شده است.

محمد سالاري رئيس كميته راهبردي جبهه اصلاحات، در خصوص ارزيابي خود از جمع‌بندي جبهه اصلاحات درباره انتخابات رياست جمهوري و جلسات برگزار شده گفت: جبهه اصلاحات ايران به عنوان يك جريان سياسي ريشه‌دار، نسبت به انتخابات پيش‌رو بي‌تفاوت نيست. اساسا مباني نظري مبتني بر جريان اصلاح‌طلبي، همه رهيافت‌ها به انتخابات ختم مي‌شود. مبتني‌بر چنين رويكردي، نه تنها انتخابات پيش‌رو، بلكه همه انتخابات‌ها براي جبهه اصلاحات از اولويت قابل‌توجهي برخوردار است، مشروط بر اينكه برگزاركنندگان انتخابات، نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در فرآيند انتخابات‌ها، حاكميت قانون، مقيد بودن به لوازم قانون و ساير شرايط را فراهم كرده باشند.

تبليغ

yektanet

 

 

وي افزود: همان‌گونه كه قبلا جبهه اصلاحات در انتخابات اخير مجلس طي راهبردي تبييني مطرح كرد كه سه فاكتور و مؤلفه در تصميم‌گيري جريان اصلاح‌طلبي براي نحوه كنش‌گري در انتخابات مؤثر است، مهمترين آن نسبت اقبال نسبي جامعه با انتخابات است. اين موضوع در تصميمات جريان اصلاح‌طلبي مؤثر است. دومين فاكتور و مولفه، تأثيرگذار و معنادار بودن انتخابات است. به نظر مي‌رسد به رغم اينكه دايره اختيارات قوه‌مجريه و رئيس‌جمهور طي دهه‌ها و سال‌هاي اخير موجب تحديد قرار گرفته، اما همچنان با توجه به مجموعه اختياراتي كه دارد اينكه رئيس‌جمهور و تيم همراه او چه كسي و چه كساني باشند، در سرنوشت عمومي كشور، جامعه و ايران مؤثر است. سومين فاكتور هم بحث رقابتي، عادلانه، منصفانه و آزاد بودن انتخابات است كه اين عامل و فاكتور در دست حاكميت است و طي جلساتي كه اخيرا در جبهه برگزار شد، هيأت‌رئيسه جبهه، در حال ارزيابي اين سه فاكتور است و موضوع حاكميت قانون و اينكه آيا رويكرد حاكميت در انتخابات پيش رو نسبت به انتخابات‌هاي اخير تفاوت معناداري كرده يا خير را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و هنوز تصميم‌گيري قطعي در اين خصوص گرفته نشده است.

 

اين عضو جبهه اصلاحات تصريح كرد: به هرحال ديدگاه غالبي كه در جبهه اصلاحات وجود دارد اين است كه با توجه به وضعيت بحراني كشور در همه حوزه‌هاي معيشتي، اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور كه ما با آن مواجه هستيم، قطعا براي مردم، انتخابات رياست جمهوري از اهميت قابل‌توجهي برخوردار است. اگرچه كه عموم مردم نسبت به اصلاح امور طي سال‌ها و دهه‌هاي گذشته دچار نااميدي شده‌اند، اما انتخابات رياست جمهوري برايشان مهم است. لذا جبهه اصلاحات با يك رويكرد ايجابي اين مؤلفه‌ها را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد و رويكرد غالب هم اين است كه چنانچه تصميم به حضور بگيرد، به صورت مشروط و با بررسي كانديداهاي اختصاصي خود كه داراي توانايي لازم براي اداره امور كشور است و داراي ويژگي‌هاي پاكدستي و سالم بودن، مقبوليت و مشروعيت باشد و امكان تعامل با ساير اركان حاكميت در راستاي پيشبرد و اصلاح امور و بهبود وضعيت كشور را هم داشته باشند شركت خواهد كرد. اما واقعيت اين است كه تاكنون تصميم قطعي گرفته نشده و به جلسه آتي جبهه اصلاحات كه احتمالا امروز يا فردا تشكيل خواهد شد، بستگي دارد. 

 

سالاري در پاسخ به اين سوال كه بحث‌هايي صورت گرفته است كه آقاي محمد صدر جزو گزينه‌هاي جبهه اصلاحات است آيا چنين بحثي در جبهه اصلاحات درباره شخصيت‌ها صورت گرفته است، گفت: در جبهه اصلاحات به صورت رسمي هيچ گزينه‌اي مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. اما جريان اصلاح‌طلبي هم مثل ساير جريانات سياسي كشور داراي ظرفيت‌هاي قابل‌توجهي در حوزه‌هايي با سطوح مختلف است. اين فرضيه‌ها و گزينه‌ها را ما هم شنيده‌ايم و مطرح شده است. البته كه من به صورت شخصي عرض مي‌كنم قطعا آقاي صدر يكي از ظرفيت‌هاي بسيار توانمند و اصلاح‌طلب اين جريان است، اما هنوز در جبهه اصلاحات روي هيچ گزينه‌اي نه بحث صورت گرفته و نه تصميم‌گيري انجام شده است.

 

وي در پاسخ به اين سوال كه چه زماني درباره گزينه‌هاي رياست جمهوري به نتيجه مشخص خواهيد رسيد، گفت: زماني كه جبهه تصميم به حضور گرفت، كانديداي اختصاصي خود را با شاخص‌هايي كه منوط به تصميم اعضاي مجمع عمومي جبهه اصلاحات است مشخص خواهد كرد. مرحله بعد با توجه به اينكه در زمان‌بندي انتخابات زمان بسيار كم است، ورود به مصاديق خواهد بود. اگر آن تصميمات اوليه گرفته شود، آن زمان است كه مطابق مكانيزم و سازوكاري كه بايد به تصويب جبهه برسد، وارد فاز انتخاب كانديداهاي نهايي خواهيم شد و بنابر تصميم جبهه مشخص خواهد شد كه چه زماني اسامي آنها را معرفي كنيم. قطعا اگر جبهه مصمم به حضور باشد كه نگاه غالب اين است، طي چند روز آينده بايد اين اتفاق بيفتد.

 


برگشت به تلکس خبرها