تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: تجديدپذير‌ها جايگزين گاز مي‌شوند
شنبه، 5 خرداد 1403 - 08:49     کد خبر: 53710

پيام نفت:
تجديدپذير‌ها جايگزين گاز مي‌شوند تجديد پذير‌ها با سرعت مناسبي در حال حذف ذغال سنگ هستند. جالب است كه بدانيد در حال حاضر انرژي‌هاي تجديدپذير حدود ۲ برابر ذغال سنگ برق توليد مي‌كنند. از طرفي تجديد پذير‌ها با سرعتي آرام تري جايگزين گاز مي‌شوند. برآورد مي‌شود كه در ۲۰۳۰ انرژي‌هاي تجديدپذير از گاز هم سبقت مي‌گيرد.
 

به گزارش برق نيوز، تقاضاي برق بر حسب داده‌هاي آژانس بين المللي انرژي به ۴۰۹۶ ميليارد كيلووات ساعت در سال ۲۰۲۴ و ۴۱۲۵ ميليارد كيلووات ساعت در سال ۲۰۲۵ افزايش خواهد يافت. لازم به يادآوري است كه تقاضاي در بازار برق طي سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰۰۰ ميليارد كيلووات ساعت بوده است.

از آنجايي كه خانه‌ها و مشاغل از برق بيشتري به جاي سوخت‌هاي فسيلي براي گرما و حمل و نقل استفاده مي‌كنند، آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرد كه بخش خانگي بيشترين سهم از فروش برق را به خود اختصاص دهند. آنگونه كه در اين گزارش آمده فروش برق در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۶.۶ درصد به بخش خانگي، براي مصرف كنندگان خانگي، ۳۱.۷ درصد به مشتريان تجاري و ۲۵.۳ درصد به مشتريان صنعتي فروخته خواهد شد.

كاهش سهم گاز از توليد برق

افزايش تقاضا در بازار برق در شرايطي است كه سهم سوخت‌هاي فسيلي از توليد اين انرژي به شدت در حال كاهش است. بر اساس آنچه برآورده شده، سهم گاز طبيعي از توليد برق در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲۰۲۳ حدود ۴۲ درصد خواهد بود، اما در سال ۲۰۲۵ به ۴۱ درصد كاهش ميابد.

سهم ذغال سنگ از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۵ كاهش خواهد يافت.

در مقابل، اما توليد برق تجديدپذير‌ها در سال‌هاي آينده به شدت افزايش خواهد يافت. گفته مي‌شود كه سهم انرژي‌هاي تجديدپذير از توليد برق ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد رسيد. پيش بيني مي‌شود كه در سال ۲۰۳۰ به ۴۰ درصد برسد. در حالي كه سهم انرژي هسته‌اي ۱۹ درصد در سال‌هاي ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خواهد بود. اين اعداد نشان مي‌دهد كه رشد توليد برق تجديدپذير خيره كننده است. گويا مردم و صنعت ديگر باور كرده اند كه منبع انرژي روي زمين است و تا كنون بدون دليل هزينه زيادي به كارتل‌هاي نفتي داده اند

۳ ماموريت مهم انرژي‌هاي تجديد پذير

انرژ‌هاي تجديدپذير ۳ ماموريت مهم دارند. ابتدا اينكه آن‌ها بايد نياز‌هاي افزايشي برق‌هاي جديد را تامين مي‌كنند (هم اكنون حدود ۸۵ درصد است).

از طرفي تجديد پذير‌ها همزمان با سرعت مناسبي در حال حذف ذغال سنگ هستند. جالب است كه بدانيد در حال حاضر انرژي‌هاي تجديدپذير حدود ۲ برابر ذغال سنگ برق توليد مي‌كنند. در مرحله سوم تجديد پذير‌ها با سرعتي آرام تري جايگزين گاز مي‌شوند. برآورد مي‌شود كه در ۲۰۳۰ انرژي‌هاي تجديدپذير از گاز هم سبقت مي‌گيرد.

با اين اوصاف منطقي است كه برنامه ريزان كشورمان يك برنامه چند مرحله‌اي تهيه كنند كه طي چهار برنامه پنچ ساله مانند همه دنيا بيش از ۸۰ درصد تامين انرژي كشور از انرژي‌هاي تجديدپذير صورت گيرد. در حال حاضر تركيب برق كشورمان، زير يك درصد هسته اي، زير يك درصد تجديدپذير خورشيدي و بادي، سه درصد آبي (در بعضي فصل ها) است. در مقابل حدود ۹۵ درصد توليد برق كشور از محل سوخت‌هاي فسيلي است كه از اين مقدار ۷۰ درصد آن مربوط به گاز است. كارشناسان انرژي معتقدند كه اين بخش از انرژي كشورمان نياز به تغيير ساختار فوري و جدي مديريتي با نيروي متخصص و دانش روز دارد.

 

منبع: بازار

 


برگشت به تلکس خبرها