تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: دولت حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه در سال آينده پيدا خواهد كرد
چهارشنبه، 25 دی 1398 - 11:42     کد خبر: 45209

استاد اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان و رييس دانشگاه فني و حرفه اي استان كرمان گفت: عدد مصارف هزينه اي لايحه بودجه ۹۹ نيز بيش از بودجه اصلاحي ۹۸ است و به خاطر تورم ناشي از افزايش ۱۵ درصدي حقوق ها و افزايش كالاهايي از جمله بنزين، برق و ...، از لحاظ قيمت هاي واقعي، بودجه انقباضي است كه شايد دولت بتواند اين را مديريت كند.
پيام نفت:
تقديم لايحه بودجه 99 به مجلس

دكتر"حسين مهرابي" در گفت و گو با ايسنا درباره لايحه بودجه ۹۹ اظهار كرد: ارقام بودجه علاوه بر فروش نفت، در بخش هاي ديگر درآمدي از جمله ماليات، فروش اوراق مشاركت و ... نيز تحقق پيدا نمي كند و در حالت نه بدبينانه و نه خوشبينانه دولت حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه در سال آينده پيدا مي كند.

وي با اشاره به اينكه روش هاي تامين اين عدد(كسري) خيلي مهم است كه دولت چگونه بخواهد تامين كند، افزود: درباره عدد فروش نفت نيز فكر مي كنم ارقام ذكر شده به دليل اثر رواني تحريم هاست و مي خواهند از اين عدد برداشت سياسي بكنند كه مي توانيم نفت را بفروشيم. هر چند عدد كوچك تر است و خودشان مي دانند و مي خواهند به عنوان ابزار سياسي استفاده كنند.

مهرابي تصريح كرد: عدد مصارف هزينه اي لايحه بودجه ۹۹ نيز بيش از بودجه اصلاحي ۹۸ است و به خاطر تورم ناشي از افزايش ۱۵ درصدي حقوق ها و افزايش كالاهايي از جمله بنزين، برق و ...، از لحاظ قيمت هاي واقعي، بودجه انقباضي است كه شايد دولت بتواند اين را مديريت كند.

اين استاد اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيان كرد: دولت كسري بودجه را يا بايد با استقراض از بانك مركزي جبران كند كه اين كار تورم ايجاد كرده و يك نوع ماليات پنهان است كه اقشار كم درآمد يا متوسط پرداخت مي كنند و روي طبقات كم درآمد فشار مي آورد.

وي افزود: از سوي ديگر اگر شرايط سخت شود، شركت ها در توليد و ماليات دهي به مشكل برمي خورند و عدد ماليات محقق نمي شود و در نتيجه سيكل معيوبي به وجود مي آيد.

مهرابي اظهار كرد: از سوي ديگر كاهش وابستگي بودجه به نفت محاسني دارد و يكسري جلوي ريخت و پاش‌هاي دولت را مي گيرد اما به لحاظ عملياتي بودجه ۹۹ مشكلات زيادي دارد و در عمل اشكالات زيادي پيدا مي شود.

رييس دانشگاه فني و حرفه اي استان كرمان در ادامه گفت: اينكه بودجه نفت را به طرح هاي عمراني وصل كنند خوب است ولي اگر نفت فروش نرود و طرح ها متوقف شود، شايد در دو سه سال اول به چشم نيايد اما در ادامه ساختمان ها و جاده ها مستهلك شده و هزينه ها افزايش پيدا مي كند.

انتهاي پيام

 


برگشت به تلکس خبرها