تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: نياز به ۲۴ميليارد دلار بودجه براي توسعه ريلي
جمعه، 9 فروردین 1398 - 10:00     کد خبر: 44646

۲۴ ميليارد دلار بودجه براي توسعه ريلي در هشت سال نياز داريم، اما سالانه ۲۰ ميليارد دلار يارانه براي سوخت كاميون‌ها مي‌دهيم و اين رقم بالايي است.
پيام نفت:

مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه يك ريال صادرات غيرنفتي نداريم و همه آمار‌ها در اين باره غيرواقعي است، گفت: ۲۴ ميليارد دلار بودجه براي توسعه ريلي در هشت سال نيازمنديم، اما سالانه ۲۰ ميليارد دلار يارانه به سوخت كاميون مي‌دهيم. 

 
ميزان تصادف در بخش ريلي يكپنجاهم تصادفات در بحث جاده‌اي است.همچنين در حفظ محيط زيست، سيستم جاده‌اي ۲۰ برابر بيشتر از سيستم ريلي آلاينده‌هاي زيست محيطي توليد مي‌كند. سيستم جاده‌اي هفت برابر سيستم ريلي مصرف سوخت دارد، گفت: سالانه ۲۰ ميليارد دلار گازوئيل توسط جاده مصرف مي‌شود كه سهم بخش ريلي در سال سه ميليارد مصرف سوخت دارد. آنچه صاحبان كالا به عنوان تعرفه در بخش جاده‌اي پرداخت مي‌كنند به ازاي هر واحد حمل ۶۰ تومان است و ۲۵۴ تومان ديگر توسط دولت پرداخت مي‌شود، اما در بخش ريلي اين روند ۴۳ تومان به ازاي هر واحد حمل است و تقريباً به‌‌ همان ميزان از صاحب كالا دريافت مي‌شود.

مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه پايين بودن نرخ سوخت علامت‌هاي غلط به اقتصاد ما داده است، گفت: متاسفانه در ايران برخلاف دنيا سيستم جاده‌اي حرف اول را مي‌زند و اين به دليل رايگان بودن سوخت است. در بخش جاده‌اي بابت دسترسي هزينه‌اي دريافت نمي‌شود اما در ريلي ۵۷ درصد پولي كه از شركت‌ها دريافت مي‌شود، بابت حق دسترسي و مابقي به شركت‌ها پرداخت مي‌شود. ۲۴ ميليارد دلار بودجه براي توسعه ريلي در هشت سال نياز داريم، اما سالانه ۲۰ ميليارد دلار يارانه براي سوخت كاميون‌ها مي‌دهيم و اين رقم بالايي است.

برگشت به تلکس خبرها