تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: ايران به چه كشورهايي برق صادر مي‌كند؟
سه شنبه، 6 فروردین 1398 - 06:08     کد خبر: 44632

پيام نفت:
برق

بر اساس آمار، صنعت برق ايران طي سال 89 تا 95 به 8 كشور منطقه صادرات برق داشته كه در ميان آنها كشور عراق با واردات بيش از 4 هزار و 900 مگاواتي در سال به بزرگترين واردكننده برق از ايران تبديل شده است.

به گزارش مشرق، كشور ايران با توانمندي بالا در توليد برق كشور و ظرفيت نصب شده حدود 73 هزار مگاواتي، در زمينه توليد انرژي جايگاه در خور توجه در منطقه به خود تعلق داده است.

بنا بر آمار وزارت نيرو ايران با 8 كشور همسايه تبادلات برقي دارد كه در اين ميان بيشترين صادرات به كشور عراق طي 5 سال گذشته صورت گرفته است.بر اساس آمار از سال 89 تا سال 95 حجم صادرات برق به كشور عراق در دامنه 4 هزار و 985 مگاواتي تا 8 هزار و 35 مگاوات به ثبت رسيده است.

صنعت برق ايران در سال 89 صادرات 4 هزار و 985 مگاواتي به كشور عراق داشته كه اين رقم تا سال 91 به اوج خود يعني 8 هزار و 35 هزار مگاواتي مي رسد، پس از آن اين حجم واردات روند نزولي به خود گرفت. در سال 93 صادرات برق كشور به 6 هزار و 63 مگاوات رسيد، مجددا در سال 94 رشد 759 مگاواتي داشت و در نهايت سال 95 را با رقم 5 هزار و 751 مگاوات به پايان رساند.

پس از عراق، كشور تركيه در جايگاه دوم واردات برق از ايران قرار دارد. دامنه صادرات برق به اين كشور از 525 مگاوات تا 2 هزار و 395 مگاوات گزارش شده است.

بيشترين صادرات برق ايران به تركيه در سال 92 در بازه بيش از 2 هزار و 300 مگاوات و پس از آن سال 93 در بازه بيش از 2 هزار مگاوات صورت گرفت. ولي طي سال 94 به 95 شاهد افت شديد در صادرات برق به اين كشور هستيم تا جايي كه از رقم هزار و 723 مگاوات به عدد 525 مگاوات در سال 95 رسيده ايم.

گفتني است صادرات برق ايران به تركيه از سال 89 تا 92 نيز رشد چشمگيري داشته است.

افغانستان از ديگر كشورهاي همسايه است كه جايگاه سوم در واردات برق را براي خود به ثبت رسانده است. اين كشور در طي سال هاي مذكور در بازه 446 مگاوات تا 819 مگاوات واردات برق داشته است.حجم واردات برق افغانستان از ايران از سال 89 تا سال 93 رو به افزايش رفت و از رقم 446 مگاوات به 819 مگاوات رسيد ولي دو سال بعد از آن به رو افول نهاد و مجددا به عدد 720 مگاوات رسيد.

پاكستان چهارمين كشور در زمينه واردات برق از ايران است. روند صادرات برق به پاكستان از سال 89 تا 95 رو به رشد بوده و از رقم 266 مگاوات به رقم 486 مگاوات افزايش يافته است.

نخجوان از ديگر كشورهايي است كه صادرات برق به آنجا از 70 مگاوات به 48 مگاوات كاهش داشته است. بيشترين ميزان صادرات به سال 89 تعلق دارد كه با گذشت زمان و پيمودن شيب ثابت به حجم 48 مگاوات رسيد.

ارمنستان در سال 89 به ميزان 118 مگاوات واردات برق از ايران داشته كه اين حجم طي سال هاي بعد افت شديدي را تجربه كرد تا جايي كه در سال 90 حجم صادرات برق به اين كشور به رقم 57 مگاوات و در سال 91 تنها به 7 مگاوات رسيد. پس از آن در سال 92 ميزان صادرات به عدد 82 مگاوات رسيد و طي سال هاي بعد نيز مجددا افت و خيز را تجربه كرد و در نهايت سال 95 به حجم 79 مگاوات رسيد.

تركمنستان در سال 89 تنها 0.8 مگاوات واردات برق از ايران داشته كه اين عدد در سال 90 به 8 مگاوات رسيد، پس از آن تا سال 95 اين رقم رو به كاهش رفت تا جايي كه در سال 95 به 0.2 مگاوات رسيد.

كشور آذربايجان طي 7 سال گذشته تنها در دو سال 91 و 96 واردات برق از ايران داشته كه ميزان آن در سال 91 در حدود 0.3 مگاوات و در سال 96 در حدود 0.9 مگاوات بوده است.

منبع: ميزان

 


برگشت به تلکس خبرها