پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: ماليات كالاهاي نفتي، طلا و نوشابه مشخص شد
دوشنبه، 30 دی 1398 - 10:19     کد خبر: 45230

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي ماليات كالاهاي نفتي، طلا و نوشابه را تعيين كردند.
پيام نفت:

ديدارنيوز - نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده ماده ۲۸ اين لايحه را با ۱۵۸ راي موافق، ۱۸ راي مخالف و ۲ راي ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماينده حاضر در مجلس تصويب كردند.

طبق اين مصوبه نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت به شرح زير تعيين مي شود:

الف- كالاهاي نفتي

۱- انواع بنزين و سوخت هواپيما سي‌درصد (۳۰ درصد)

۲- نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده‌درصد (۱۵ درصد)

تبصره ۱- نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران) به پالايشگاه‌ها فروخته مي شود، مشمول ماليات نمي باشد. همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركت هاي تابعه)، در اين مرحله مشمول ماليات نيست و ماليات فروش كالاي مزبور در مراحل بعدي عرضه حسب مقررات مربوط مشمول مي شود.

تبصره ۲- مأخذ محاسبه ماليات فروش در خرده فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركت هاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركت هاي پالايش (با احتساب ماليات موضوع بند «الف» اين ماده)، با قيمت عرضه آن ها به مصرف كننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاه‌هاي عرضه بنزين و نفت گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده (۷) اين قانون مشمول ماليات مي‌گردد. ماليات پرداختي بابت خريد بنزين و نفت گاز به عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه داران منظور نمي شود.

تبصره ۳- ماليات پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي ‏كه به‌عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به‌كار برده شود، به‌عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل ‏پذيرش مي باشد.‏‎ همچنين ماليات پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع‌كنندگان كالاهاي مزبور به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي گردد.

تبصره ۴- ماليات كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده هاي موردنياز جهت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي باشد. شركت يادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي هاي فوق الذكر منظور نمايد. ساير ماليات ها كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارائي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، با رعايت مقررات، به عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي گردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركت هاي تابعه وزارت نفت مي باشد.

ب- طلا و پلاتين

۱-  اصل طلا و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات مي باشد.

 ۲- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات با نرخ نه درصد (۹درصد) مي باشد.

 ۳- پس از راه اندازي سامانه مؤديان، عرضه كنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريد و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا و يا پلاتين، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفكيك در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي از معاملات در سامانه مذكور مشمول جريمه اي معادل نه درصد (۹ درصد) ارزش اصل طلا و پلاتين است كه غير قابل بخشودگي مي باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده (۳۹) اين قانون است.

 ۴- كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كه حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند. در غير اين صورت اتحاديه‌هاي ذي ربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره مربوط را كه بدون استفاده از پايانه فروشگاهي اقدام به فروش كالا يا خدمت مي كنند، باطل نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه جلوگيري نمايد.

پ- نوشابه‌هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت

نوشابه‌هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت (به استثناي كالاهاي موضوع بند ت اين ماده) توليد داخل مشمول ماليات با نرخ شانزده درصد (۱۶درصد) و واردات آنها مشمول ماليات با نرخ سي و شش درصد (۳۶ درصد) مي باشند. فهرست كالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد و حداكثر يك ماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و داراي تصويب مي‌شود. تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي دي ماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام مي گردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، ملاك عمل است.

ت- انواع سيگار و محصولات دخاني

انواع سيگار و محصولات دخاني به شرح زير مشمول ماليات مي شوند:

۱- سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، بيست و پنج درصد (۲۵درصد)

۲- سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بين‌المللي كه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي‌شود، چهل درصد (۴۰ درصد)

 ۳- سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي، شصت و پنج درصد (۶۵ درصد)

 ۴- توتون خام وارداتي ده درصد (۱۰ درصد)

 ۵- توتون فرآوري شده وارداتي (خِرمن توتون) سي و پنج درصد (۳۵درصد)

تبصره ۱- نرخ‌هاي تعيين‌شده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد درصد افزايش مي يابد تازماني كه نرخ مذكور براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به پنجاه و پنج درصد (۵۵درصد)، براي توليدات داخل با نشان بين‌المللي به نود و پنج درصد (۹۵ درصد) و براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي به صد و بيست و پنج درصد (۱۲۵ درصد) برسد.

تبصره ۲- توليدكنندگان سيگار و محصولات دخاني مكلفند از زمان لازم الاجراءشدن اين قانون، قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاكت بسته بندي محصولات دخاني درج نمايند. در صورت تخلف از حكم اين تبصره، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نمي شود و مشمول ماليات فروش به نرخ هاي مذكور است.

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها