پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: بزرگي جمعيت جوانان بيكار جهان چه قدر است
شنبه، 21 دی 1392 - 23:30     کد خبر: 25679

پيام نفت:

 

جوانان ۱۷ درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهند اما از اين تعداد ۳۰ درصد فاقد شغل مناسب با مهارتهايشان هستند. آمار جهاني نشان مي دهد كه نرخ جهاني بيكاري ۴.۵ درصد بوده و نرخ بيكاري جوانان جهان ۱۲.۶ درصد است اما بررسي ها نشان مي دهد كه در واقع آمار بسيار بالاتراز ارقام رسمي است.
 
 
به گزارش نكونيوز به نقل از ووركرز ورلد ؛ بر اساس آمار ارائه شده از سوي مجمع اقتصاد جهاني كه يك سازمان غير انتفاعي در سوئيس است، در حال حاضر ۱.۲ ميليارد جوان بين سن ۱۵ تا ۲۴ سال در جهان زندگي مي كنند و از اين تعداد ۸۷ درصد در آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي زندگي مي كنند. 
طبق آمار  ارائه شده در اين گزارش در حدود ۳۰ درصد جوانان جهان برابر با ۳۵۷ ميليون نفر در مراكز آموزشي مشغول تحصيل نبوده و يا به هيچ شغلي اشتغال ندارند. طبق اين آمار بالاترين نرخ بيكاري جهان در آفريقاي شمالي و خاورميانه ديده مي شود. 
اين در حالي است كه آمار جمع آوري شده از سوي سازمان هاي كاپيتاليستي نشان مي دهد كه تنها ۷۵ ميليون جوان در جهان جمعيت بيكار را تشكيل مي دهند اما بسياري از آمارهاي غير رسمي نشان مي دهد كه در حقيقت ۹۰۳.۵ ميليون جوان در جهان بيكارند، در مشاغل پاره وقت فعالند و يا در مشاغل پايين تر از سطح مهارتشان فعاليت مي كنند. 
اما علت اصلي بيكاري جوانان جهان چيست ؟ طبق گزارش منتشر شده از سوي "رابرت بي فريمان" اقتصاددان ارشد آمريكايي ، بين سالهاي ۱۹۸۵ تا۲۰۰۰ جمعيت نيروي كار در جهان از ۲.۵ ميليارد نفر به ۶ ميليارد صعود كرد. بخش عمده علت افزايش نيروي كار در نتيجه باز شدن بازارهاي كاري چين، روسيه و اروپاي شرقي و بسياري ديگر كشورها به بازار رقابتي اشتغال در جهان صورت گرفت. 
پديده جهاني سازي كاپيتاليستي موجب استعمار كارگران با درآمدهاي بسيار پايين شد. در اين ميان افزايش اتوماسيون و ارتقاي فناوري نياز به مهارت هاي انساني را به شدت كاهش داد. در اين شرايط بسياري از مشاغلي كه به طور سنتي به جوانان اختصاص داشت به روبات ها سپرده شد. 
و اما تاثير جهاني بيكاري جوانان چيست ؟ پرواضح است كه روند رو به افزايش بيكاري جوانان مي تواند به تخريب نظام سرمايه داري و امپرياليسم در ابعاد جهاني منجر شود. بي شك جرقه اي كه انقلاب بهار عرب را به همراه داشت، بيكاري جوانان تونسي بود. در تونس ۴۰ درصد تحصيل كرده هاي دانشگاهي بيكارند و ۲۴ درصد جمعيت غير دانشگاهي نيز فاقد شغل هستند. 
در كشورهاي اسپانيا و يونان نيز بخش عمده تحركات سياسي اخير از سوي جمعيت جوانان بيكار اين كشورها صورت گرفته و در آمريكا نيز در سال ۲۰۱۱ علت اصلي پديد آمدن جنبش وال استريت بالا بودن نرخ بيكاري جوانان اعلام شد.

پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها