پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بهر طريق ممكن فيش انرژي بايد جايگزين فيش گاز و برق شود
چهارشنبه، 9 خرداد 1403 - 03:43 کد خبر:53727
پيام نفت:
ظرفيت توليد نيروگاه هاي گازي در زمستان حدود 75 هزار مگاوات است كه به دليل كمبود گاز، حدود 35 مگاوات آن در زمستان مورد استفاده قرار مي گيرد. با هر متر مكعب گاز در نيروگاه هاي حرارتي موجود مي توان 3.5 تا 4.5كيلو وات ساعت برق توليد نمود. مصرف گاز هر خانوار در ايران در زمستان حدود 20 متر مكعب در شبانه روز است. با 20 متر مكعب گاز مي توان حداقل 70 كيلو وات ساعت در شبانه روز برق توليد نمود براي نجات مردم از آلودگي هوا كه گاز طبيعي عامل اصلي آن است و براي جلوگيري از مرگ هاي خاموش و انواع بيماري ها از جمله آلزايمر كه كمبود اكسيژن ناشي از بخاري هاي گازي از عوامل ايجاد و  تشديد آن است پيشنهاد مي شود فيش انرژي جايگزين فيش گاز و برق شود و در محاسبات فيش برق و گاز مجموع مصرف محاسبه شود و  چنانچه خانواده اي مصرف گاز خود را به كمترين حد ممكن مثلا 3تا 5متر مكعب در حد پخت و پز در شبانه روز رسانيد و مصرف برق آن خانواده 50 كيلووات در شبانه روز افزايش پيدا كرد هيچ هزينه اضافه بابت مصرف برق در فيش انرژي اعمال نگردد چرا كه سبد مصرف انرژي اين خانواده افزايش نيافته و در مقابل با تغيير الگوي مصرف انرژي از گاز به برق خدمت بزرگي به شهر و جامعه نموده است.

بر اساس جدول زير متوسط سرانه مصرف برق در كشورهاي سرد جهان كه خط لوله گاز خانگي ندارند حدود 4000كيلووات در سال است كه معادل حدود نيم كيلو وات در ساعت است كه از اين ميزان حداقل 40درصد آن سهم غير خانگي مي باشد. حتي چنانچه مصرف برق خانگي در ايران را دو برابر كشورهاي سرد جهان لحاظ نمائيم همانند مردم آن كشورها صرفا با برق مي توانيم گرماي مورد نياز خانه هاي خود را تامين نمائيم. چنانچه سرانه مصرف برق هر ايراني را 8000كيلووات در سال  حدود يك كيلو وات در ساعت نظر بگيريم و 60درصد از آن سهم بخش خانگي باشد براي تامين برق خانگي كل  كشور نياز به حدود 50 هزار مگاوات در ساعت برق خواهيم داشت كه از محل خاموش شدن كولرها در زمستان و خاموشي موتورهاي  آب كشاورزي و پروژه هاي نيروگاهي در شرف بهره برداري قابل تامين مي باشد.

لذا دولت و حاكميت با تمام توان و جديت موضوع جايگزيني فيش انرژي بجاي فيش برق و گاز را پيگيري و اجرائي نمايند و مسيري را ريل گذاري كنند كه طي چند سال آينده حداكثر 30 تا 40 درصد گرمايش خانه از گاز تامين گردد.

ضرورتهاي جايگزيني برق با گاز و راهكارها