پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : فقط ۸ سال تا تغيير چهره انرژي جهان باقي مانده است
شنبه، 22 اردیبهشت 1403 - 13:54 کد خبر:53619

پيام نفت:

به گزارش مرق، كانال تلگرامي مطالعات راهبردي آمريكا در مطلبي با عنوان فقط ۸ سال تا تغيير چهره انرژي جهان باقي مانده است، نوشت:

باد و خورشيد سريعتر از هر منبع برق ديگري در تاريخ رشد كرده اند.

فقط 8 سال طول كشيد تا انرژي خورشيدي از 100 تراوات ساعت به 1000 تراوات ساعت برسد

فقط ۸ سال تا تغيير چهره انرژي جهان باقي مانده است

شركت امبر (EMBER) يكي از نمودارهاي قابل دستيابي از بررسي مسير جهاني برق 2024 را به تازگي به نمايش گذاشته كه در تصوير بالا مي‌بينيد.

نكته: امسال سهم تجديدپذيرها (خورشيد، باد و آب) از برق جهاني از 35% ميگذرد. با سرعتي كه بويژه خورشيد و باد دارند در ۸ سال آينده اين سهم به نزديك 60% برق جهاني مي رسد . اگر سهم هسته‌اي، هم كم كنيم، يعني نزديكي مرگ انرژي هاي فسيلي در توليد برق جهان را خيلي زود مي بينيم.

حدود ۲۵ ميليون بشكه فراورده نفتي كمتري هم بخاطر خودروهاي برقي در آن زمان نياز داريم.