پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : انرژي برق بايد جايگزين مصارف گاز در بخش خانگي شود
سه شنبه، 1 اسفند 1402 - 08:12 کد خبر:52768

پيام نفت:

انرژي برق بايد جايگزين مصارف گاز در بخش خانگي شودرا اينجا ببينيد