پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ايران مي‌تواند مانند اروپا برق را جايگزين گاز كند
سه شنبه، 1 اسفند 1402 - 04:10 کد خبر:52766
پيام نفت:

ايران مي‌تواند مانند اروپا برق را جايگزين گاز كندرا اينجا ببينيد