پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : طبق بررسي‌هاي صورت گرفته در ميان گازهاي تزريقي غيرهيدروكربني، گاز CO2 مناسب‌ترين گاز جهت تزريق به ميادين آمريكا بوده
چهارشنبه، 27 دی 1402 - 06:49 کد خبر:52524
پيام نفت:

خلاصه مديريتي


در نيمه دوم قرن بيستم با كاهش منابع كشف شده نفت و نزديك شدن بسياري از مخازن بزرگ نفت جهان به نيمه دوم عمر خود، تمايل به انجام پروژه‌هاي ازدياد برداشت افزايش يافت. تعداد پروژه‌هاي ازدياد برداشت رابطه معناداري با قيمت جهاني نفت و ميزان تقاضاي بازار دارد. روش‌هاي مرسوم ازدياد برداشت به سه دسته كلي تقسيم مي‌شوند: الف) روش‌هاي گرمايي مانند تزريق بخار و سوختن درجا؛ ب) روش‌هاي تزريق مواد شيميايي مانند تزريق شوينده‌ها و پليمر؛ ج) روش‌هاي تزريق گاز مانند نيتروژن و دي اكسيد كربن

مطالعه موردي پروژه‌هاي ازدياد برداشت در آمريكا نشان مي‌دهد كه از سال ۱۹۷۰ تاكنون تعداد پروژه‌هاي ازدياد برداشت گرمايي تقريباً ثابت (۵۰ تا ۱۰۰ مورد در سال) بوده است. در همين بازه زماني ميزان استفاده از روش‌هاي تزريق مواد شيميايي مانند تزريق پليمر و كاهش‌دهنده كشش سطحي به دليل هزينه زياد و مشكلات فني كاهش يافته، به طوري كه در ده سال اخير استفاده از اين روش‌ها به كمتر از ۵ مورد در سال رسيده است. تزريق گاز بر خلاف روش‌هاي شيميايي، به دليل هزينه كم، سهولت انجام و همچنين جنبه‌هاي زيست محيطي تنها روشي است كه همواره رو به رشد بوده است؛ به طوري كه پس از سال ۲۰۰۲ تعداد پروژه‌هاي ازدياد برداشت در قالب تزريق گاز از دو روش ديگر پيشي گرفته و تا سال ۲۰۰۸ بيش از ۶۰ درصد پروژه‌هاي ازدياد برداشت آمريكا را به خود اختصاص داده است. ازدياد برداشت در قالب تزريق گاز اغلب در مخازن كربناته و مخازن نفت سبك استفاده مي‌شود. تزريق نيتروژن، بازگرداني گازهاي هيدروكربني و تزريق دي­اكسيدكربن از جمله روش‌هاي متداول تزريق گاز هستند.

بررسي ميزان توليد گاز و چگونگي مصرف آن در آمريكا نشان مي‌دهد توليد از مخازن شيلي سرعت بسيار بالايي دارد؛ به طوري كه بيش از پنجاه درصد توليد گاز هم اكنون به توليد از اين مخازن اختصاص دارد و با توليد از اين مخازن ميزان صادرات گاز كشور آمريكا افزايش و واردات آن كاهش پيدا كرده است و همچنين اين افزايش توليد گاز به مصارف شهروندي يا صنعتي اختصاص پيدا نكرده است بلكه به سمت توليد بيشتر برق سوق يافته است. اين كاربرد گاز طبيعي در صنعت نيروگاهي به جاي بخش ساختمان يا صنعت موضوعي است كه  براي ايران نيز مي‌تواند بسيار مهم باشد.

بررسي اطلاعات منتشر شده نشان مي‌دهد كه در كشور آمريكا، هم درصد گاز هيدروكربني تزريقي در حال افزايش است و هم اينكه تزريق گازهاي غير هيدروكربني روز به روز در حال گسترش مي‌باشند. طبق بررسي‌هاي صورت گرفته در ميان گازهاي تزريقي غيرهيدروكربني، گاز CO2 مناسب‌ترين گاز جهت تزريق به ميادين آمريكا بوده و روز به روز تعداد پروژه‌هاي تزريق گاز CO2 در اين كشور در حال افزايش است. بنابراين پيشنهادي كه براي ايران مطرح است بررسي چگونگي تزريق گازهاي غيرهيدروكربني به خصوص گاز CO2 درون مخازن و همچنين بررسي علل عدم تزريق مناسب و كافي به درون مخازن جهت صيانت از ميادين مي‌باشد.

منبع