پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : 320ميليون متر مكعب ظرفيت دريافت گاز نيروگاه هاي كشور
یکشنبه، 17 دی 1402 - 08:19 کد خبر:52473
پيام نفت:
320ميليون متر مكعب ظرفيت دريافت گاز نيروگاه هاي كشور را اينجا ببينيد