پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : آلودگي تهران از گازطبيعي چهاربرابر ساير عوامل آلودگي
یکشنبه، 30 مهر 1402 - 04:54 کد خبر:51916
روزانه حدود 240 ميليون ليتر يا بيش از 250 هزار تن co2 در هواي تهران ناشي از مصرف گاز طبيعي منتشر مي شود در حالي كه جمع آلودگي خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز حدود 54 هزار تن در روز است.


پيام نفت:

مصرف گاز طبيعي تهران در روزهاي سرد زمستان روزانه 120 ميليون متر مكعب معادل 120ميليون ليتر است.

مصرف خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز شهر تهران روزانه حدود 27ميليون ليتر است.

در واكنش گاز طبيعي و بنزين و گازوئيل با هوا جهت سوختن و توليد انرژي گرمايي گاز co2 يا منوكسيد كربن در هوا منتشر مي شود. براي سوختن هر ليتر بنزين يا گازوئيل يا گازطبيعي حدود دو برابر اكسيژن هوا از بين مي رود اكسيژن با كربن واكنش مي دهد و گاز سمي co2 كه اصلي ترين عامل آلودگي هوا و گرمايش كره زمين است ايجاد مي شود.

به ازاي مصرف هر ليتر گاز طبيعي يا بنزين و گازوئيل حدود دو ليتر گاز co2 در هواي محل مصرف منتشر مي شود. لذا در زمستان روزانه حدود 240 ميليون ليتر يا بيش از 250 هزار تن co2 در هواي تهران ناشي از مصرف گاز طبيعي منتشر مي شود در حالي كه جمع آلودگي خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز حدود 54 هزار تن در روز است.

عوارض سوختن گاز طبيعي بيش از بنزين و گازوئيل است چرا كه خودروها و وسايل مصرف كننده بنزين و گازوئيل واكنش سوختن بطور كامل انجام مي شود اما در بخاري هاي گازي ناقص سوزي بسياري وجود دارد كه آلودگي آن بسيار بيشتر و خطرناك تر است.

در كل كره زمين حدود 1.5 ميليون كيلومتر خط لوله گاز وجود دارد كه بخش قابل توجهي از آنها براي صنايع و نيروگاه ها است اما در ايران به تنهايي 430 هزار كيلومتر خط لوله گاز نصب شده و به شهر هاي دور و روستاها گاز رساني شده است اين سياست يكي از بزرگترين اشتباهات استراتژيك در حوزه انرژي بوده است. طي دو دهه گذشته بارها كارشناسان اعلام كردند بجاي گاز كشي به روستاها و شهرها انرژي برق با قيمت يارانه ها در اختيار مردم قرار گيرد و گاز براي چهار هدف زير مورد استفاده قرار گيرد اما كوچكترين توجهي به اين گزارش ها و تحليل ها و هشدار ها نشد. مصرف گاز طبيعي بايد در نيروگاه ها، واحدهاي پتروشيمي، تزريق به مخازن نفت جهت ازدياد برداشت و صادرات هدف گذاري مي شد.

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص "راهكارهاي استفاده بهينه از منابع گازي ايران" را اينجا ببينيد متن كامل گزارش اصلي اينجاست

بخاري هاي برقي هيچ گونه آلودگي هوا در محيط خانه و شهر ايجاد نمي كنند اكسيژن هوا را نمي بلعند و هيچ نوع بيماري به دنبال ندارند در حالي كه بخاري هاي گازي هواي خانه ها وشهرها را مي بلعند، محيط خانه و شهر را به شدت آلوده مي كنند و مردم را به انواع بيماري ها سخت و لاعلاج گرفتار مي نمايند

 

منبع: نداي هموطن