پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مزيت هاي نيروگاه هاي تلمبه اي ذخيره اي مجاور خزر و خليج فارس
پنجشنبه، 6 مهر 1402 - 04:01 کد خبر:51722
راندمان اين نيروگاه ها ٨٠% مي‌باشد.با اتصال شبكه برق كشورها قابليت توليد اين روش توليد برق چندين برابر مي شود. احتمالا بتوان در ارتفاعات مجاور درياي خزر حداقل سه نيروگاه نلمبه اي ذخيره اي با ظرفيت سه هزار مگاوات و در ارتفاعات مجاور به درياي خليج فارس و عمان پنج نيروگاه با ظرفيت بيش از پنج هزار مگاوات احداث نمود.

پيام نفت:

نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي از انواع نيروگاههاي برقابي هستندكه با عملكرد موتوري (پمپاژ آب به سد بالا دست) طي ساعات كم باري شبكه برق از يكسو و توليد برق در شرايط پيك بار سيستم از سوي ديگر مي‌توانند نقش موثري در بهبود عملكرد سيستم توليد داشته باشند. نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي در شب يا زمان هاي كاهش تقاضا براي برق، با پمپ كردن آب از درياچه مخزن در پائين دست به درياچه يا مخزني كه در بالا دست و در ارتفاعي بالاتر قرار دارد انرژي را ذخيره مي‌سازند و در زماني كه مازاد مصرف وجود دارد اين انرژي پتانسيل با عبور آب از واحدهاي توربين-ژنراتور به انرژي الكتريكي تبديل مي‌شود. بنابراين ايده اساسي در نيروگاه تلمبه ذخيره اي ، ذخيره انرژي الكتريكي اضافي توليد شده در سيستم به شكل انرژي پتانسيل هيدروليكي در زمانهاي غير پيك مي‌باشد، كه از اين انرژي در زمانهاي پيك سيستم كه تقاضا بيش از كل ظرفيت توليد است استفاده خواهد شد. بايد توجه داشت كه زمان پيك يك سيستم مي‌تواند روزانه ، هفتگي ، ماهانه و فصلي باشد. بكار گيري اين نيروگاههاي همانگونه كه اشاره شد ، از ديرباز در سيستم هاي توليد برق دنيا آغاز گرديده، كه راندمان آنها در حال حاضر ٨٠% مي‌باشد و داراي مزاياي زيادي مي‌باشند. ژاپن به تنهايي سالانه 30هزار مگاوات از اين طريق برق توليد مي كند.  با اتصال شبكه برق كشورها قابليت توليد اين روش توليد برق چندين برابر مي شود.

بهبد صنعت تسلا - نيروگاه تلمبه ذخيره اي Pumped Storage Power Plant همواره  ذخيره سازي انرژي الكتريكي به مقدار زياد مورد بحث بوده و جزء دغدغه هاي دولت  ها و شركت هاي

در حال حاضر بيش از 220 هزار مگاوات نيروگاه تلمبه ذخيره اي در دنيا در حال بهره برداري است.

 در حدود سه درصد انرژي الكتريكي توليدي دردنيا توسط نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي تامين مي شود.

25 هزار مگاوات برق توليدي كشور آمريكا از طريق نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي تامين مي شود.

30 هزار مگاوات برق توليدي كشور ژاپن از طريق نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي تامين مي شود. كه راه اندازي اين نيروگاه ها بين 1 تا 4 دقيقه زمان نياز دارد.

نيروگاه تلمبه اي ذخيره اي

لازمه احداث چنين نيروگاه هايي عبارتند است:

- اختلاف قابل توجه در زمان پيك مصرف برق نسبت به زمان كف مصرف مي باشد.

- زيرساخت هاي انتقال برق مناسب جهت صادرات برق

- وجود منابع آبي زياد در كنار ارتفاعات و يا وجود كوه هاي نسبتا بلند در حاشيه دريا

- بازار مصرف مناسب برق در كشور.

- نيروي انساني متخصص و ارزان

ايران از همه مزاياي فوق جهت اجداث چنين نيروگاه هايي برخوردار است. احتمالا بتوان در ارتفاعات مجاور درياي خزر حداقل سه نيروگاه نلمبه اي ذخيره اي با ظرفيت سه هزار مگاوات و در ارتفاعات مجاور به درياي خليج فارس و عمان پنج نيروگاه با ظرفيت بيش از پنج هزار مگاوات احداث نمود.

 

كشورهايي كه از ظرفيت انرژي خورشيدي بالايي برخوردار هستند مي توانند در طول روز با استفاده از انرژي خورشيدي برق مورد نياز جهت پمپ آب با ارتفاع را تامين و در ساعات پيك عصر تا شب از انرژي نيروگاه تلمبه اي ذخيره اي استفاده نمايند

چنانچه بنا باشد اين نوع نيروگاه در حاشيه درياي خزر احداث شوند درياي خزر به عنوان سد پائين دست  استفاده مي شود كه آب آن توسط تونل تا محل  پمپ ها( در پائين كوه) به سد بالايي كه در بالاي كوه احداث گرديده منتقل مي شود. مي توان بگونه اي برنامه ريزي و مديريت نمود كه به محيط زيست و درختان مسير انتقال آب آسيبي وارد نشود.  در حاشيه خليج فارس و درياي عمان مي توان نهايت استفاده را از اين ظرفيت بزرگ خدا دادي بعمل آورد

 

   برخي از اين خدمات و مزايا عبارتند از :