پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : فيلم بزرگترين خط انتقال برق فشار قوي جهان در چين
سه شنبه، 26 اردیبهشت 1402 - 10:55 کد خبر:51085
پيام نفت:

فيلم بزرگترين خط انتقال برق فشار قوي جهان در چين با هدف انتقال حداكثري با به حداقل رساندن افت خطوط انتقال را اينجا ببينيد