پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : افزاش ظرفيت نصب شده انرژي خورشيدي در تركيه تا سال 2030
سه شنبه، 18 مرداد 1401 - 07:29 کد خبر:49425
پيام نفت:
انتظار مي‌رود ظرفيت نصب شده انرژي خورشيدي در تركيه تا سال 2030 از 30 گيگاوات فراتر رود.
افزاش ظرفيت نصب شده انرژي خورشيدي در تركيه تا سال 2030


آنكارا/ خبرگزاري آناتولي

خبرگزاري آناتولي به مناسبت «21 ژوئن؛ روز جهاني خورشيد» با استفاده از داده‌هاي بخش تركيه انجمن بين‌المللي انرژي خورشيدي و شركت سولار پاور اروپا گزارشي تهيه كرد.

براساس اين گزارش، ظرفيت نصب شده انرژي خورشيدي در تركيه در حال حاضر 8.3 گيگاوات بوده و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2030 با پروژه‌هاي سقفي و ميداني از 30 گيگاوات فراتر خواهد رفت.

به‌دنبال صعود حجم نيروي نصب شده انرژي خورشيدي به 1 تراوات در ماه مه، «عصر تراوات» در جهان آغاز شد.

با توجه به استفاده گسترده از سوخت‌هاي فسيلي در سراسر جهان، افزايش دما را بدون كاهش شديد در قابليت انتشار نمي‌توان به 1.5 درجه محدود كرد.

تخمين زده مي‌شود يك سوم از قابليت انتشار در سراسر جهان را مي‌توان با راه‌اندازي نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي كاهش داد.

به‌رغم مشكلات در زنجيره تامين تجهيزات لازم براي ساخت نيروگاه به‌دليل همه‌گيري كوويد-19، سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه انرژي خورشيدي طي 3 سال گذشته بدون وقفه ادامه يافته است.

نيروي نصب شده انرژي خورشيدي در سال گذشته با 168 گيگاوات افزايش به 940 گيگاوات رسيده و انتظار مي‌رود تا سال 2025 نيز به 2.3 تراوات افزايش يابد.