پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ويديو / احياي ميمون مُرده توسط راننده تاكسي
شنبه، 7 خرداد 1401 - 14:58 کد خبر:48941
پيام نفت:

ويديو اينجا/ احياي ميمون مُرده توسط راننده تاكسي

يك راننده تاكسي در تاميل نادو، هند، امروز يك ميمون را پس از حمله سگ هاي ولگرد با CPR به زندگي بازگرداند.