پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : لزوم گوگرد زدايي از مازوت توسط پالايشگاه‌ها
یکشنبه، 26 دی 1400 - 14:48 کد خبر:48435
پيام نفت:
لزوم گوگرد زدايي از مازوت توسط پالايشگاه‌ها

مسئول محيط زيست شركت برق حرارتي گفت: طبق نتايج تحقيقات نصب فيلتراسيون در نيروگاه‌ها جهت كاهش ميزان آلايندگي سوخت مايع به دليل مصرف بالاي آب و توليد پسماند گچي عملا بي‌فايده است.


به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت نيرو، ساناز جعفرزاده، مسئول محيط زيست شركت برق حرارتي با تاكيد بر اينكه نصب فيلترها رافع معضل خوردگي و آسيب تجهيزات نيروگاهي ناشي از آلودگي اوليه گوگرد در سوخت مازوت تحويلي به نيروگاه‌ها نمي‌باشد، افزود: به استناد دو مطالعه مذكور راهكار حل مسئله انتشار تركيبات اكسيد گوگردي، تعهد وزارت نفت به اجراي ماده 18 قانون هواي پاك و استانداردسازي سوخت مازوت تحويلي به صنايع است.

جعفرزاده با تاكيد بر اينكه نصب تجهيزات فيلتراسيون در نيروگاه‌ها ضمن مصرف حجم بالاي آب و كاهش ميزان ذخاير آب‌هاي زيرزميني موجب توليد ‌پسماند گچي مي‌شود، افزود: اين درحالي است كه در صورت رفع آلودگي گوگرد موجود در مازوت توسط پالايشگاه‌ها سوخت مناسب‌تري تحويل نيروگاه‌ها و ساير صنايع خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه پروسه توليد برق در نيروگاه‌هاي حرارتي ناشي از احتراق سوخت فسيلي بوده و هيچگونه ماده شيميايي در اين فرايند اضافه نمي‌شود، ادامه داد: بديهي است در صورت تحويل مازوت گوگردزدايي شده‌ به نيروگاه‌ها، استفاده از اين سوخت براي توليد برق با آلايندگي بسيار كمتري همراه خواهد بود.

جعفرزاده با تاكيد بر اينكه معضل آلودگي هواي كلانشهرها از سال 94 تاكنون منتسب به ذرات معلق بوده است، گفت: به استناد اطلاعات ترازنامه انرژي كشور 80.8 درصد ذرات معلق توليد شده ناشي از سهم بخش حمل و نقل در كشور بوده و سوخت مازوت تنها 1.9 درصد در انتشار ذرات معلق سهم دارد.