پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : معرفي اعضاي هيئت مديره مهندسي و توسعه گاز
چهارشنبه، 22 دی 1400 - 13:40 کد خبر:48428
پيام نفت:
 به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي"نفت ما "،    پس از پايان دوره فعاليت دوساله اعضاي هيئت مديره شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در دي ماه امسال، تركيب جديد هيئت مديره ديروز (دوشنبه، ۲۰ دي‌ماه) از سوي مجمع شركت انتخاب شدند. بر اين اساس، بيات به عنوان عضو اصلي و رمضان‌پور و محمدي به عنوان اعضاي علي‌البدل معرفي شدند و از زحمات علي ناصري، اشكان اسمعيلي‌فر و الميرا فتاحي از اعضاي پيشين هيئت مديره نيز قدرداني به عمل آمد.

معرفي اعضاي هيئت مديره مهندسي و توسعه گاز