پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : كميسيون اجتماعي مجلس: حذف افزايش دو ساله سن بازنشستگي از بودجه ۱۴۰۱ !?
یکشنبه، 12 دی 1400 - 04:15 کد خبر:48381
پيام نفت:
ايسنا: رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از حذف افزايش سن بازنشستگي در بودجه سال ۱۴۰۱ با پيشنهاد اين كميسيون خبر داد.
 
ولي اسماعيلي، در رابطه با حذف افزايش دو ساله سن بازنشستگي در لايحه بودجه ۱۴۰۱ بيان كرد: در بودجه ۱۴۰۱ بندي آورده‌اند كه دو سال به سن بازنشستگي اضافه شده است، به اين عبارت كه كساني كه داراي مدرك كارشناسي هستند ۳۲ سال و كساني كه داراي مدرك كارشناسي ارشد كه ۳۵ بوده ۳۷ سال شوند. اين كار با اين هدف و توجيه صورت گرفته است كه منبع درآمدي براي صندوق هاي بازنشستگي باشد. 
 
وي افزود: اما براي اينكه درآمد صندوق ها را پايدار كنيم راه حل آن افزودن دو سال به سن بازنشستگي در بودجه سنواتي نيست. چرا كه اين موضوع اولا مغاير با برنامه ششم توسعه بوده و ثانيا اينكه احكام دائمي را نمي‌توانيم در بودجه سنواتي بياوريم. همچنين در كل دنيا اگر بخواهند چنين كاري انجام دهند ابتدا بازه زماني براي اين كار اعلام مي كنند كه مثلا هر سال سه ماه اضافه شود. به طور مثال اين موضوع را دولت مي تواند در برنامه هفتم بياورد كه مثلا در عرض ۵ سال هر سال ۳ ماه اضافه شود و با توجه به تبعاتي كه دارد اني كار را انجام مي دهند.
 
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: دليل اصلي حذف اين مساله توسط كميسيون اجتماعي اين بود كه با ذي نفعان اين بحث مشورتي نشده است و افراد زيادي به بنده مراجعه كرده و اعلام كردند كه ما هم روي بحث پاداش بازنشستگي حساب باز كرده و برنامه ريزي كرده بوديم كه اول فروردين ۱۴۰۱ بازنشست شويم ولي الان برخي زندگي ها با اين كار دارد به هم مي ريزد.
 
اسماعيلي با بيان اينكه ما به عنوان مجلس و صداي مردم نمي توانيم اين موضوع را ناديده بگيريم، بيان كرد: بنابراين اين موضوع را حذف كرديم و در صحن مجلس نيز از آن دفاع خواهيم كرد تا حق مردم ضايع نشود. ضمن اينكه ما طرح پايدارسازي منابع صندوق ها را در دستور كار قرار داده ايم و راه حل آن اين نيست كه سن بازنشستگي را دو سال افزايش دهيم.
 
وي در رابطه با پيشنهاد افزايش مبلغ وام ازدواج از سوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: اين موضوع در لايحه بودجه ۱۴۰۱  آورده نشده است و به صورت كلي آورده شده بود كه بانك مركزي، وزارت اقتصاد و وزارتخانه ها تصميم بگيرند و مبلغي را مد نظر قرار دهند. اما كميسيون اجتماعي اعلام كرده كه  بايد مانند سال ۱۴۰۰ باشد و مبالغ آن را زياد كرديم. كميسيون بند الحاقي در اين رابطه آورده است كه از منبع تخصيص منابع و با توجه به تورم و افزايش قيمت فعلي كه در خصوص لوازم خانگي وجود دارد، مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان براي هر زوج در نظر گرفته شده است. همچنين براي زوج هاي سن پايين هم به عنوان مشوقي براي ازدواج باشد با توجه به طرح جواني كه به عنوان پيشنهادات كميسيون تخصصي جمع بندي كرديم كه به كميسيون تلفيق ارائه كرده ايم و از آن دفاع خواهيم كرد.