پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : با تبديل نيروگاه‌ها به سيكل تركيبي راندمان آنها به ۵۷ درصد مي‌رسد
یکشنبه، 14 آذر 1400 - 09:02 کد خبر:48124
پيام نفت:

با تبديل نيروگاه‌ها به سيكل تركيبي راندمان آنها به ۵۷ درصد مي‌رسد

ايسنا/اصفهان معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان گفت: در صورت تبديل نيروگاه هاي گازي به سيكل تركيبي، مي توان بدون مصرف يك مترمكعب گاز، اين نيروگاه ها راندمان خود را به ۵۷ درصد برسانند كه در اين شرايط آلايندگي نيروگاه ها و انتشار گازهاي گلخانه اي كاهش مي يابد.

حسن قاضي عسگر در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه بخش بزرگي از صنايع فولادي كشور در استان اصفهان رشد كرده است، اظهار كرد: بايد توجه داشت كه صنايع فولادي تمايل به همجواري با فولاد مباركه دارند و از سوي ديگر از يارانه انرژي استفاده مي كنند.

وي با اشاره به اينكه به دليل محدوديت هاي توليد برق، فولاد مباركه امسال با قطعي و محدوديت شديد انرژي مواجه بود، گفت: براي جلوگيري از تكرار اين مشكل در سال هاي آينده، فولاد مباركه به دنبال احداث ۱۵۰۰ مگاوات انرژي برق در استان است كه قرار است ۵۰۰ مگاوات آن انرژي خورشيدي و ۱۰۰۰ مگاوات ديگر با تكنولوژي جديد و راندمان بالا در استان اصفهان احداث كند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان با پيش بيني اينكه فولاد مباركه در يك سال مي تواند انرژي خورشيدي با ظرفيت ۵۰۰ مگاوات را در استان ايجاد كند، تصريح كرد: در استان به دنبال كاهش بروكراسي اداري و تخصيص سريع مجوزها به فولاد مباركه هستيم.

وي با بيان اينكه به فولاد مباركه تاكيد كرده ايم با ايجاد اين ظرفيت نيروگاهي و توليد برق مصرف گاز آنها نبايد افزايش يابد، افزود: با توجه به محدوديت هاي شديد انرژي فولاد مباركه به دنبال ايجاد نيروگاه از مسير تكنولوژي سبز است.

قاضي عسگر به محدوديت هاي گازي صنايع در زمستان اشاره كرد و گفت: در روشي برخي نيروگاه هاي استان همچون چهلستون، شهيد منتظري، زواره و ... مي توانند با ايجاد سيكل تركيبي و استفاده از سيستم بخار، بهره وري و راندمان خود را افزايش دهند.

وي با بيان اينكه نيروگاه هاي گازي راندماني معادل ۳۳ درصد دارند، توضيح داد: در صورت تبديل اين نيروگاه ها به سيكل تركيبي، مي توان بدون مصرف يك مترمكعب گاز، اين نيروگاه ها راندمان خود را به ۵۷ درصد برسانند كه در اين شرايط نه تنها آلايندگي نيروگاه ها و انتشار گازهاي گلخانه اي كاهش مي يابد، از سوي ديگر بدون مصرف گاز، توليد برق آنها حدود ۱۶۰۰ مگاوات به در استان بيشتر مي شود.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان در ادامه با بيان اينكه چند نرخي بودن ارز يكي از اساسي ترين مشكلات اقتصاد كشور است، گفت: به طور قطع نرخ ارز بايد معقول و نوسانات آن گرفته شود تا فعالان اقتصادي و به ويژه فولادسازان بتواند بر روي آينده كاري خود برنامه ريزي كنند.

به اعتقاد قاضي عسگر، نبايد نرخ ارز را چند سال ثابت نگه داريم و بعد نرخ آن را رها كنيم، در اين شرايط نمي توانيم سرمايه گذاري و توليد داشته باشيم.

وي با انتقاد بر اينكه يارانه هاي كور و غيرهدفمند نيز موجب نابودي سرمايه هاي كشور شده است، تصريح كرد: در حال حاضر ايران رتبه نخست اعطاي يارانه در حوزه انرژي را در دنيا به خود اختصاص داده كه اين به معناي هدررفت منابع و فقير شدن روز افزون بخش عمده اي از اقشار جامعه شده است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان گفت: در شرايط تورمي امروز كه يارانه هاي كشور به اشتباه به هدر مي رود، روز به روز مردم فقيرتر مي شوند، بنابراين تيم اقتصادي دولت جديد با كمك بانك مركزي و ديگر اعضاي كابينه بايد نسبت به حل اين موضوع به صورت ريشه اي تلاش كنند.