پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : اگر سرمايه اجتماعي قوي داشتيم هرگز گاز صنايع بزرگ قطع نمي شدند
دوشنبه، 8 آذر 1400 - 05:01 کد خبر:48075
حتي در سوريه وقتي كسري برق وجود دارد ابتدا برق خانگي را قطع مي كنند و صنايع آخرين مورد قطعي برق هستند. اگر پر مصرف ها دماي خانه را از 25 درجه به 20 درجه كاهش دهند نياز به قطع گاز هيچ واحد صنعتي نيست. پرمصرف ها در تابستان گرم دماي خانه را به كمتر از 15 درجه پائين مي آورند .


پيام نفت:

حتي در سوريه وقتي كسري برق وجود دارد ابتدا برق خانگي را قطع مي كنند و صنايع آخرين مورد قطعي برق هستند. اگر پر مصرف ها دماي خانه را از 25 درجه به 20 درجه كاهش دهند نياز به قطع گاز هيچ واحد صنعتي نيست. پرمصرف ها در تابستان گرم دماي خانه را به كمتر از 15 درجه پائين مي آورند. دماي خانه مردم در سردترين نقاط جهان بين 18 تا 20 در درجه است اما در كشور ايران كه نيمه جنوبي آن سرماي چنداني ندارد و سرماي نيمه شمالي كشور نيز كمتر از شمال اروپا كانادا و شمال آمريكاست، پرمصرف ها دماي خانه ها را تا 28 درجه نيز بالا مي برند. ميزان آلايندگي هوا ناشي از مصرف گاز در ايران سه برابر كل وسايل و خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز است.

سرمايه اجتماعي و چگونگي تاثير آن بر اقتصاد  را اينجا مشاهده فرمائيد