پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مشتركين پرمصرف قيمت واقعي برق مازاد الگوي مصرف را بپردازند
دوشنبه، 24 آبان 1400 - 14:19 کد خبر:48045
پيام نفت:
سيد مسعود احمدي

اطلاع‌رساني در مورد هزينه واقعي مصارف خارج از الگوي مشتركين پرمصرف در مرحله نخست و دريافت اين مبلغ در مرحله بعد، مي‌تواند به عنوان مشوق قيمتي در كنترل مصرف برق در فصل تابستان بسيار مؤثر باشد.

به گزارش عيارآنلاين، فصل تابستان نزديك است و تأمين برق مورد نياز كشور در اين فصل گرم به يكي از دغدغه هاي اصلي دولتمردان و به خصوص وزارت نيرو تبديل خواهد شد. بنابر گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال ۹۳ ضريب بهره‌برداري از نيروگاههاي كشور در اين سال ۴۹ درصد بوده است. به عبارت ديگر حدود نيمي از ظرفيت توليد برق كشور از مدار خارج بوده و صرفاً براي رفع پيك مصرف برق در تابستان وارد مدار شده است. از طرف ديگر با در نظر گرفتن ظرفيت ۷۳ هزار مگاواتي توليد نامي  برق در سال ۹۳ و هزينه يك ميليون دلاري براي احداث هرمگاوات واحدتوليد برق، در اين سال ۳۶ ميليارد دلار سرمايه بدون استفاده در كشور وجود داشته كه تنها در يك ماه از سال براي رفع پيك از آنها استفاده شده است.

مهم‌ترين اقدام براي مشاركت در مديريت مصرف برق اطلاع‌رساني از الگوي مصرف برق خانوار و ايجاد مشوق‌هاي قيمتي است.  بيشترين بار تأمين برق در زمان اوج مصرف توسط مشتركين پرمصرف به وجود مي‌آيد كه در صورت تغيير اين الگوي نادرست قسمت عمده تامين برق در زمان پيك مصرف رفع خواهد شد.

اما در شرايط فعلي اين دسته از مشتركين انگيزه بالايي براي تغيير الگوي مصرف برق خود ندارند. چراكه قسمت عمده هزينه توليد برق به صورت يارانه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. در حال حاضر براي توليد، انتقال و توزيع هركيلووات ساعت برق بدون در نظر گرفتن هزينه سوخت، حدود ۱۰۰ تومان هزينه مي‌گردد؛ در حاليكه ميانگين هزينه پرداختي از سوي مشتركين حدود ۶۰ تومان براي هر كيلووات ساعت برق است.

از طرف ديگر، ميانگين قيمت برق صادراتي برق حدود ۳۵۰ تومان براي هركيلووات ساعت برق است كه حدود ۶ برابر ميزان پرداختي مشتركين در داخل است. به عبارت ساده تر در صورتي كه يك مشترك ماهانه ۵۰۰  كيلووات ساعت برق مازاد مصرف نمايد ماهانه ۱۷۵۰۰۰ تومان فرصت صادرات برق را از بين مي‌برد.

آمارها حاكي از آن است كه ۱۷ درصد مشتركين جزو مشتركين پرمصرف هستند كه ماهانه مبلغي بالغ بر ۷۰۰ ميليارد تومان فرصت صادرات برق را از كشور دريغ مي‌كنند. بنابر اين يكي از پيشنهادهاي مطرح شده براي تغيير اين الگوي نادرست اطلاع رساني از ميزان فرصت‌سوزي اين دسته از مشتركين در قبوض برق آنها است. در مرحله بعد مي‌توان مصرف برق مازاد الگوي مصرف را به صورت قميت برق صادراتي محاسبه نمود تا از اين طريق انگيزه مشتركين پرمصرف براي رعايت الگوي مصرف افزايش يابد.

بنابراين اطلاع‌رساني در مورد هزينه واقعي مصارف خارج از الگوي مشتركين پرمصرف و دريافت اين مبلغ در مرحله بعد مي‌تواند به عنوان راهكاري براي كنترل و كاهش مصرف برق در كشور تلقي شود كه لازم است از سوي دولت و مسئولين وزارت نيرو مورد حمايت قرار گيزد.