پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : پردرآمدها دو برابر «كم‌درآمدها» گاز مصرف مي‌كنند
دوشنبه، 24 آبان 1400 - 10:16 کد خبر:48043
پيام نفت:

بررسي آمارها در زمينه مصرف گاز نشان مي‌دهد كه حدود ۲۸ درصد مصرف گاز كشور توسط دو دهك پردرآمد جامعه (دهك‌هاي نهم و دهم) صورت مي‌گيرد و مصرف گاز اين دو دهك بيش از دو برابر مصرف دو دهك كم درآمد جامعه (دهك‌هاي اول و دوم) است.

به گزارش عيارآنلاين، حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران در مصاحبه‌اي، ضمن اشاره به اينكه اين شركت برنامه‌اي براي جريمه مشتركان پرمصرف گاز در فصل سرد ندارد، گفت: «مشتركان متوسط بيشتر از افراد مرفه گاز مصرف مي‌كنند؛ در واقع ممكن است متوسط مصرف گاز روستاييان و شهرهاي كوچك كه خانه‌هاي ويلايي و تك واحدي دارند از كساني كه خانه‌هاي آپارتماني دارند بيشتر باشد».

در ماه‌هاي گذشته نيز ادعاهاي مشابهي از سوي مديران شركت ملي گاز ايران مطرح شده بود كه اقشار متوسط و كم درآمد بيشتر از اقشار مرفه و پردرآمد گاز مصرف مي كنند. به عنوان مثال، سيدجلال نور موسوي، رئيس امور تعرفه ها و قراردادهاي مديريت گازرساني شركت ملي گاز ايران در مصاحبه‌اي در اين زمينه گفته بود: «آنهايي كه در دهك اقتصادي پايين قرار دارند، لزوما گاز كمتري مصرف نمي‌كنند و عكس اين موضوع نيز صادق است».

وجود اين ديدگاه در بين مديران شركت ملي گاز ايران موجب شده است كه تا كنون اين شركت با افزايش موثر تعرفه گاز در پله‌هاي بالاي بخش خانگي مخالفت كند و اين امر اجرايي نشود. اين در حالي است كه بررسي اطلاعات مركز آمار كشور در سال ۹۲ نشان مي‌دهد كه معمولاً مصرف حامل‌هاي مختلف انرژي توسط دهك‌هاي پردرآمد بيش از دهك‌هاي كم‌درآمد است. بررسي اين آمارها در زمينه گاز نشان مي دهد كه حدود ۲۸ درصد مصرف گاز كشور توسط دو دهك پردرآمد جامعه (دهك‌هاي نهم و دهم) صورت مي‌گيرد و مصرف گاز اين دو دهك بيش از دو برابر مصرف دو دهك كم درآمد جامعه (دهك هاي اول و دوم) است. به عبارت ديگر، مشتركين پرمصرف گاز عموما پردرآمدها هستند.

 


 

نمودار ۱- سهم هر يك از دهك‌هاي درآمدي از مصرف گاز بخش خانگي در سال ۹۲

در نتيجه، به‌دليل «يارانه‌اي» بودن تمامي پله‌هاي تعرفه‌هاي گاز در كشور، توزيع ناهمگون مصرف آن در ميان دهك‌ها، سبب توزيع نامتوازن «يارانۀ پنهان گاز» مي‌شود. در واقع مشتركين پرمصرف گاز كه اتفاقا عمدتا پردرآمد هم هستند، بيشتر از ساير مردم از يارانه‌هاي پنهان اين حامل انرژي بهره‌مند مي‌شوند و اين امر بي‌عدالتي را در جامعه تشديد مي‌كند.

بنابراين ضروري است مديران شركت ملي گاز ايران نسبت به اصلاح ديدگاه خود در زمينه ارتباط ميزان مصرف گاز مشتركين با وضعيت اقتصادي آنها اقدام كنند و با افزايش موثر تعرفه پله هاي بالاي مصرف گاز، از تداوم دريافت يارانه پنهان بيشتر گاز توسط مشتركين پرمصرف براي مصارف بي‌رويۀ خود جلوگيري كنند.

**محسن دانشمند

منبع: فارس