پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : واكنش همسر احمدي نژاد به موهاي زن نامحرم روي سر شوهرش ! + فيلم
چهارشنبه، 28 مهر 1400 - 11:15 کد خبر:47841
پيام نفت:
 
نمايشگر ويديو
 
00:00
 
00:13

 

 

موهاي يكي از زناني كه سعي داشت با احمدي‌ نژاد عكس بگيرد از روي سر ريـيس پيشين جمهوري‌اسلامي از سوي محافظ و به اشاره همسر احمدي‌نژاد كنار زده شد.

واكنش همسر احمدي نژاد به موهاي زن نامحرم روي سر شوهرش ! + فيلم

 

 
 
 

اينجا