پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : امضاي قرارداد پروژه ۲۹ ميليارد دلاري توسعه LNG قطر
سه شنبه، 27 مهر 1400 - 09:36 کد خبر:47830
پيام نفت:

امضاي قرارداد پروژه ۲۹ ميليارد دلاري توسعه LNG قطر اينجاست