سايز متن
الفالف
۹K
۹۵

 

آخرين خبر/ شركت قطرگاز رسماً ساخت ۴ خط توليد غول پيكر جديد LNG را آغاز كرد.
خطوط توليد جديد، ظرفيت توليد گاز مايع را از ۷۷ ميليون تن در سال به ۱۱۰ ميليون تن افزايش خواهد داد.