پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : گاز مورد نياز اضافي تركيه از آذربايجان تامين خواهد شد
سه شنبه، 27 مهر 1400 - 07:45 کد خبر:47827
پيام نفت:
گاز مورد نياز اضافي تركيه از آذربايجان تامين خواهد شد
 
   

آنكارا/ خبرگزاري آناتولي

فاتح دونمز، وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه طي بيانيه‌اي اعلام كرد: با جمهوري آذربايجان براي تحويل 11 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي اضافي تا سال 2024 توافق تجاري امضا كرديم.

دونمز اشاره كرد كه در زمينه تامين گاز مورد نياز اضافي تركيه پيشرفت‌هاي مهمي حاصل شده است.

وي با تاكيد بر اينكه تركيه با ديپلماسي انرژي موفق خود اين دوره را بدون مشكل سپري خواهد كرد، اظهار داشت: با فرا رسيدن فصل زمستان در مذاكرات براي برآوردن تقاضاي گاز طبيعي پيشرفت حاصل شده است. زيرا مقامات كشورهاي تامين كننده گاز نيز بر افزايش گاز ارسالي تاكيد كردند.

وي افزود: در اين راستا با جمهوري آذربايجان براي تحويل 11 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي اضافي تا سال 2024 از خط لوله باكو تفليس ارزروم توافق تجاري امضا كرديم.
خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مديريت خبر (HAS) براي مشتركين رسانه‌اي ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!