پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : اگر گاز خانه ها چند ماه قطع شود مردم مناطق مختلف چه مي كنند
سه شنبه، 27 مهر 1400 - 05:47 کد خبر:47806
از برق براي پختن غذا استفاده مي كنند 2 - در خانه لباس گرم مي پوشند 3 - مردم در زمستان از كرسي هاي برقي در خانه ها استفاده خواهند نمود 4 - شبها زودتر مي خوابند همچون اروپاييان و ساير مناطق سردسير 5- شبها از چراغ نفتي براي گرمايش استفاده مي كنند


پيام نفت:
اگر گاز خانه ها چند ماه قطع شود مردم مناطق مختلف چه مي كنند
 
1 -   از برق براي پختن غذا استفاده مي كنند
2 - در خانه لباس گرم مي پوشند
3 - مردم در زمستان از كرسي هاي برقي در خانه ها استفاده خواهند نمود
4 -  شبها زودتر مي خوابند همچون اروپاييان و ساير مناطق سردسير
5-  شبها از چراغ نفتي براي گرمايش استفاده مي كنند
6- مردم از چوب و زغال و غيره جهت كرمايش شومينه استفاده مي كنند
7- مردم روستاها همچون هزاران سال گذشته از فضولات حيواني و چوب جهت گرمايش استفاده مي كنند
8- برخي از بازنشسته ها زمستان را در مناطق گرم تر جنوب كشور زندگي مي كنند
9- استفاده از برق در ساعت هاي كم باري در خانه ها افزايش مي يابد. 
10 -  استفاده از شومينه ببيشتر مي شود و مردم با چوب يا  رغال سنگ يا شاخه درختان و... آتش شومينه را روشن نگه مي دارند. 
11- استفاده از زغال براي گرمايش افزايش مي يابد.
12- مردم در زمستان فقط فضاي مورد نياز را گرم نگه مي دارند نه كل فضاهاي محل سكونت را
 
در مجموع اگر گاز قطع شود ميزان مصرف انرژي به طرز عجيبي كاهش خواهد يافت