پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تقسيم كار مديريت مصرف گاز در زمستان
چهارشنبه، 31 شهریور 1400 - 05:46 کد خبر:47575
در فصل زمستان سهم مصارف خانگي و تجاري گاز به حدود 70 درصد كل توليد گاز كشور مي رسد. اين افزايش خيره كننده مصرف گاز عواقب بسيار دردناكي براي اقتصاد ملي به دنبال دارد. با افزايش مصارف خانگي دولت اقدام به قطع گاز مورد نياز واحد هاي صنعتي مي نمايد و بسياري از واحد هاي عظيم پتروشيمي و فولاد و مس و غيره با كاهش يا توقف توليد مواجه مي گردند. گاز تحويلي به نيروگاه ها كاهش مي يابد و نيروگاه ها مجبور به مصرف گازوئيل و مازوت مي شوند و اقتصاد ملي از اين بابت با چند ميليارد دلار خسارت مواجه مي گردد.

پيام نفت:
در فصل زمستان سهم مصارف خانگي و تجاري گاز به حدود 70 درصد كل توليد گاز كشور مي رسد. اين افزايش خيره كننده مصرف گاز عواقب بسيار دردناكي براي اقتصاد ملي به دنبال دارد. با افزايش مصارف خانگي دولت اقدام به قطع گاز مورد نياز واحد هاي صنعتي مي نمايد و بسياري از واحد هاي عظيم پتروشيمي و فولاد و مس و غيره با كاهش يا توقف توليد مواجه مي گردند. گاز تحويلي به نيروگاه ها كاهش مي يابد و نيروگاه ها مجبور به مصرف گازوئيل و مازوت مي شوند و اقتصاد ملي از اين بابت با چند ميليارد دلار خسارت مواجه مي گردد. ايران جزيره اي مستقل از جهان نيست در هيچ كجاي جهان بخاطر مصارف خانگي گاز واحدهاي بزرگ صنعتي را قطع نمي كنند و حتي قيمت گاز واحدهاي صنعتي بعضا ارزان تر از مصارف خانگي است.
 
در سال 1400 تحت هيچ شرايطي نبايد شركت ملي گاز مجبور شود گازموردنياز واحدهاي صنعتي و نيروگاه ها را حتي كاهش دهد و براي تحقق اين هدف لازم است اقدامات زير با جديت و بصورت مستمر مورد پيگيري قرار گيرند:
 
شركت ملي گاز با پيامك به همه مشتركين پر مصرف در خصوص كنترل مصرف در زمستان هشدار بدهد و پيشاپيش الان نمايد در صورت عدم كنترل مصرق قيمت گاز آنها بصورت واقعي محاسبه خواهد گرديد.
صدا و سيما با هماهنگي شركت ملي گاز هر شبانه روز حداقل يك ساعت برنامه هاي آموزشي جهت كاهش مصرف گاز را پخش نمايند و الگوهاي موفق كنترل مصرف گاز و روش هاي انجام شده توسط آنها را مغرفي نمايند.
شهرداري ها و بنياد مسكن استانداردهاي مصرف گاز در موتورخانه هاي واقع در برج ها و آپارتمان ا را اعلام و نظارت هاي مستمر جهت اعمال اين استانداردها داشته باشند و كساني كه به استانداردهاي تعريف شده جهت بهينه نمودن مصرف گاز توجه نمي كنند متناسب با ميزان اصراف و هدر رفت گاز جريمه شوند.
شركت ملي گاز با هماهنگي شركتهاي بزرگ صنعتي و نيروگاه ها و همه مشتركين بزرگي كه در زمستان هاي گذشته بابت قطع گاز دچار خسارت شده اند، ستادي تحت مديريت شركت ملي گاز تشكيل دهند و هر شركت متناسب با ميزان مصرف گاز خود مبلغي را در اختيار ستاد قرار دهند تا نسبت به انجام فعاليت هاي فرهنگي و تشويقي و ارسال بسته هاي آموزشي براي مشتركين خانگي پر مصرف اقدام نمايند. همچنين اين ستاد از تامين بخاري ها و سيستم هاي با راندمان بالا براي استفاده در مجتمع هاي مسكوني، برج ها و آپارتمان ها و ساير مراكز پر مصرف، حمايت نمايد.
قيمت پلكاني گاز براي مشتركين پر مصرف گران تر شود و اين موضوع از هم اكنون اطلاع رساني شود. در اين صورت آنها هزينه فايده مي نمايند و قداماتي را جهت كاهش مصرف گاز انجام خواهند داد. به عنوان نمونه بخاري هاي خود را ارتقاء مي دهند، شيشه ها را دو جداره مي كنند، شوفاژ اتاق هايي كه كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند را خاموش مي كنند و ساير تمهيدات لازم را انجام خواهند داد.
صدا و سيما و همه رسانه هاي ديداري و شنيداري در خصوص پوشش زمستانه مردم در خانه هاي اروپا و آمريكا و كانادا و ساير كشورها اطلاع رساني انجام دهند. آيا اين صحيح است كه لباس داخل خانه در اوج گرماي تابستان و اوج سرماي زمستان يكسان باشد. آيا نبايد در سرمايه زمستان در خانه لباس هاي گرم تري پوشيده شود؟
وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي نقش مهمي در اين تلاش ارزشمند ملي دارند. معلم ها مي بايست كودكان و نوجوان ها را با ابعاد مختلف موضوع آشنا كنند و فرهنگ سازي نمايند. شركت ملي گاز و ستاد مديريت گاز كشور مي بايست چارچوب همكاري جامع و بلند مدتي را با وزارت آموش و پرورش تدوين و اجرايي نمايند. البته ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي متصدي امور فرهنگي و حوزه هاي علميه مي بايست نهايت همكاري را بعمل آورند. 
قيمت گاز براي تمامي مراكر تجاري و اداري و بخش هاي دولتي و خصوصي متناسب با ميزان مصرف بصورت پلكاني با سطح قيمت بالاتر از بخش خانگي محاسبه گردد. اينكه مغازه و فروشگاه و اداره اي در سرماي زمستان بي رويه گاز مصرف كنند و با باز گذاشتن درب ها عمده انرژي توليد شده را به هدر بدهند ديگر قابل تحمل و پذيرش نيست و كساني كه چنين كارهايي انجام مي دهند مي بايست هزينه كامل آن را پرداخت نمايند.  لازم است اين موضوع از هم اكنون در قالب پيامك و مصاحبه و ساير روش ها به همه مخاطبين اطلاع رساني شود.
شركت گاز تحت هيچ شرايطي نبايد در زمستان گاز واحدهاي بزرگ صنعتي و توليدي را كاهش دهد و نبايد اجازه داده شود اين شركت مجبور به چنين اقدام خسارت باري شود چرا كه اين اقدام لطمات و خسارتهاي سنگيني به منافع ملي و اقتصاد كشور وارد مي كند. تنها راه پيش رو انجام اقدامات و تمهيدات فوق مي باشند كه مي بايست از هم اكنون با ممارست و جديت مورد پيگيري قرار گيرند.
 
منبع