پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : سبقت توليد برق پاك از فسيلي و هسته‌اي در اتحاديه اروپا؛ آيا عصر نفت رو به پايان است؟
یکشنبه، 21 شهریور 1400 - 03:15 کد خبر:47523
پيام نفت:
توليد برق بر پايه انرژي‌هاي تجديدپذير در اتحاديه اروپا طي سال ۲۰۲۰ و براي نخستين بار به طور همزمان از برق حاصل از مصرف سوخت‌هاي فسيلي و انرژي هسته‌اي فراتر رفت.
 
تازه‌ترين گزارش اداره آمار كميسيون اروپا (يورواستات) نشان مي‌دهد كه در سال گذشته ميلادي، توليد برق با استفاده از سوخت‌هاي فسيلي در اتحاديه اروپا به پايين‌ترين حد از ۱۹۹۰ و زمان آغاز ثبت داده‌هاي صنعت برق اتحاديه توسط اين اداره رسيده است.
 
بر پايه اين گزارش، طي سال ۲۰۲۰ در مجموع يك ميليون و ۲۲ هزار گيگاوات برق با مصرف سوخت‌هاي فسيلي توليد شده است. اين رقم در مقايسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۹.۸ درصد كاهش يافته است. اوج برق توليد شده از طريق سوزاندن سوخت‌هاي فسيلي به ميزان يك ميليون و ۵۸۴ هزار گيگاوات در سال ۲۰۰۷ ثبت شده است كه تا سال ۲۰۲۰ حدود ۵۵ درصد كاهش يافته است.
 
اين در حالي است كه توليد برق با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در سال ۲۰۲۰ به يك ميليون و ۵۲ هزار گيگاوات رسيده و از توليد حاصل از سوخت‌هاي فسيلي فراتر رفته است. توليد برق با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در اتحاديه اروپا طي سل ۱۹۹۰ تنها ۳۰۳ هزار گيگاوات بوده و طي ۳۰ سال گذشته نزديك به ۲۴۷ درصد رشد كرده است.
 
توليد برق از انرژي هسته‌اي نيز در اتحاديه اروپا طي سال گذشته ميلادي تنها ۶۸۳ هزار گيگاوات بوده كه در مقايسه با سال ۱۹۹۰ حدود ۶.۳ درصد پايين‌تر گزارش شده است. توليد برق با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير از سال ۲۰۱۶ ميلادي از مجموع برق هسته‌اي توليد شده در اتحاديه اروپا پيشي گرفته است.
 
بزرگترين پارك شناور انرژي خورشيدي در اروپا چگونه كار مي‌كند؟
داده‌هاي منتشر شده توسط يورواستات همچنين نشان مي‌دهد كه مصرف نفت و فرآورده‌هاي نفتي در اتحاديه اروپا در مقايسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲.۹ درصد كاهش يافته و نيز مصرف اين منابع فسيلي در فاصله ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ افزون بر ۲۳ درصد كاهش يافته است.
 
همچنين مصرف گاز طبيعي نيز در سال ۲۰۲۰ در مقايسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۶ درصد و در مقايسه با سال ۲۰۰۵ نزديك به ۸.۹ درصد پايين آمده است. مصرف ذغال سنگ هم در سال گذشته ميلادي سقوط ۲۰ درصدي را تجربه كرده و در مقايسه يا سال ۲۰۰۵ تقريبا نصف شده است.
 
 البته اداره آمار كميسيون اروپا خطر نشان كرده كه گذشته از ادامه روند صعودي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك در قاره سبز، افت تقاضاي برق در دوره همه‌گيري ويروس كرونا نيز بر كاهش مصرف گروه‌هاي مختلف سوخت تاثيرگذار بوده است.