پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تصاوير: هرات زير سايه امارت اسلامي
یکشنبه، 21 شهریور 1400 - 02:21 کد خبر:47500
پيام نفت:

زندگي روزمره در هرات در شرايطي ادامه دارد كه وضعيت حكومت در كشور افغانستان پس از استقرار طالبان و عليرغم اعلام اسامي وزراي امارت اسلامي از سوي طالبان همچنان نامشخص است.
 
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي

هرات زير سايه امارت اسلامي