پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : افزايش 50ميليون دلار سودسالانه با پروژه هاي اصلاحي الفين جم
شنبه، 20 شهریور 1400 - 06:29 کد خبر:47491

پيام نفت:

طبق طراحي شركت تكنيپ فرانسه واحد الفين پتروشيمي جم در حالت ۵ كوره گازي و ۴ كوره مايع مي بايست ۱۶۷ تن اتيلن توليد مي نمود اما توليد در اين ظرفيت اسمي قابل تحقق نبود و واقعيت اين بود كه واحد درحالت ۴-۵ هرگز در اين ظرفيت توليد ننموده بود. ما بنا داشتيم نه تنها به ظرفيت اسمي واقعي دست يابيم بلكه ۱۵ درصد بيش از ظرفيت اسمي توليد كنيم�" واحد الفين قلب پتروشيمي جم است و ساير واحدها خوراكشان را از واحد الفين دريافت مي كنند يك درصد افزايش ظرفيت در واحد الفين به معناي افزايش يك الي ۱.۳ ميليون دلار در سود دهي شركت خواهد بود.  ما بايد در دو بخش هات سكشن و كولدسكشن اصلاحات مهمي انجام مي داديم" در بخش هات سكشن چند مانع براي افزايش ظرفيت وجود داشت كه عبارت بودند از:

  1- كانوكشن سكشن ها 2-  كويل ها  3- تيپ برنرها 4-  زمان دي كك 5-  ظرفيت دريافت خوراك در هر كوره

  اما در بخش كولد سكشن نيز مشكلات متعددي براي افزايش ظرفيت وجود داشت كه دو مورد اصلي عبارت هستند از:  1-   ظرفيت كمپرسور ۳۰۱ به عنوان كمپرسور اصلي  2-  ظرفيت برخي تاورها

براي هر دو مورد راه حلهايي وجود دارد كه به آنها اشاره خواهد شد.

تا سال 1394 واحد الفين تا 75 درصد ظرفيت توليد مي كرد وامكان توليد در حالت5 كوره گازي و 4 كوره مايع با ظرفيت كامل وجود نداشت از آبان 1393 بر افزايش ظرفيت واحد الفين متمركز شدم و در بهمن ماه توانستيم با انشعاب از خط بنزين خروجي از برج جداكننده بنزين فشار بر برج D-B را كاهش داده و توانستيم ظرفيت توليد واحد الفين را از 75 درصد به حدود 90 درصد برسانيم. براي تحقق اين هدف ريسك هاي بزرگ اما عالمانه اي انجام داديم كه تا آن زمان كسي چنين ريسك را نپذيرفته بود ما روي لوله انتقال هيدروكربن هات تب زده و توانستيم به هدف بزرگمان دست يابيم البته اين ريسك كاملا علمي و از هر نظر كنترل شده بود.

بعد از اين گام بزرگ ما پس از ماه ها مذاكرات مفصل با شركت ويسون چين تفاهمنامه اي با آن شركت جهت افزايش ظرفيت يك كوره گازي منعقد نموديم و مقرر شد شركت ويسون كويل هاي با دوره كاركرد ۶۰ روز تا زمان دي كك را با كويل هاي ۹۰ روزه دوره توليد تا زمان دي كك جايگزين نمايد، كانوكشن سكشن را كه فين تيوب هاي آنها بسيار نزديك هم بود و تميزكاريشان سخت و انتقال حرارتشان مناسب نبود را با كانوكشن سكشن مناسب تعويض نمايد و تيپ برنرها را تغيير دهد و ظرفيت دريافت خوراك و توليد كوره گازي ۱۰۶ را ۱۵ درصد افزايش دهد. پيمانكار اجرايي را نيز شركت جم صنعتكاران انتخاب نموديم تا دانش فني اجراي اين پروژه اصلاحي مهم در جم بماند.  بحمدالله اين پروژه از آبان ماه سال ۹۷ شروع شد و به نحو مناسبي اجرا گرديد و ما در سال ۹۷ كوره ۱۰۶ توسعه يافته را مورد بهره برداري قرار داديم اين پروژه با قيمت و شرايط مناسب اجرا گرديد و نتايج مد نظر حاصل شد

گزارش صدا و سيما از پروژه افزايش ظرفيت واحد الفين را اينجا مشاهده فرمائيد

 

بنا داشتيم كه پس از نتيجه گيري سريعا ساير كوره ها را نيز افزايش ظرفيت بدهيم طبق اعلان رسمي پتروشيمي جم در سال ۹۸؛  اجراي اين پروژه حدود ميليون ها دلار به سود شركت اضافه نمود.  ما بنا داشتيم تا پايان سال ۹۸ حداقل سه كوره ديگر را نيز افزايش ظرفيت بدهيم و تا سال 1400 در همه كوره ها پروژه افزايش ظرفيت را اجرايي نمائيم مقدمات آن نيز فراهم شده بود.  به موازات برنامه داشتيم روي رفع موانع  افزايش ظرفيت بخش كولد سكشن و تكميل پروژه هاي مطالعاتي و برنامه ريزي هاي اجرايي اين موضوع كار كنيم البته در اورهال بزرگ آذر ۹۷ روي افزايش ظرفيت چند تاور اصلي كار كرديم و با تغيير در سيني ها و تيپ پكينگ ها نتايج مد نظر حاصل شد و توانسته بوديم ظرفيت تاورهاي جدا كننده اتيلن، پروپيلن و بوتان را حدود 15 درصد افزايش دهيم براي چند تاور ديگر نيز برنامه مفصل ديگري داشتيم كه قرار بود توسط يك شركت معتبر بين المللي مطالعات آن انجام شود. نصب كمپرسور كمكي از جمله برنامه هاي در دست مطالعه بود كه با بركناري مديرعامل مجال پيگيري آن داده نشد.

با اجراي پروژه موفقيت آميز افزايش ظرفيت كوره 106 به چند هدف مهم دست يافتيم كه از جمله آنها عبارتند از:

  1. افزايش 15 درصدي به ظرفيت و  توان توليد كوره گازي
  2. دست يابي به دانش فني پيگيري اين هدف براي ساير كوره ها
  3. بومي سازي دانش اجراي پروژه توسط تيم اجرايي شركت جم صنعتكاران زير مجموعه پتروشيمي جم
  4. بستر سازي جهت اجراي پروژه هاي افزايش ظرفيت توليد واحد الفين
  5. افزايش سود دهي، كاهش هزينه هاي دي كك كوره ها به دليل افزايش زمان كار كرد كوره از 60 روز به حدود 90 روز در هر دوره توليد

ما در حال مطالعه و پيگيري در خصوص خريد كويل هاي با كاركرد 120 روزه بوديم. منظور از كاركرد 120 روزه اين است كه بجاي شرايط كنوني كه هر  60 روز يكبار عمليات دي كك انجام مي شود بتوانيم 120 روز يكبار دي كك انجام دهيم  عمليات دي كك جمعا از توليد حداكثري تا توليد حداكثري حدود 4 تا 5روز عدم توليد به دنبال دارد.  بهر حال تعويض كويل هاي قديمي بايد انجام شود پس چه بهتر كه كويل هاي قديمي با كويل هاي نسل جديد جايگزين شوند. با لحاظ اينكه بخشي از تجهيزات كويل ها بايد تغيير يابند يا اصلاح شوند اجراي پروژه توسعه اي در كوره ها با هزينه مناسب و سود آوري بالا قابل انجام است كل هزينه توسعه كوره ها با سود حاصل از افزايش ظرفيت در مدت كمتر از 6 ماه بازگشت مي شود  لذا اجراي اين پروژه از سودآوري بسيار بالا و كم نظيري برخوردار است.

ما تا سال 1397 توانستيم با اجراي چند پروژه مهم اصلاحي در واحد الفين ميزان توليد را از 950هزار  تا يك ميليون تن به 1.2 ميليون تن افزايش دهيم كه سود خالص حاصل از اين افزايش ظرفيت سالانه 50 الي 70ميليون دلار است(متناسب با قيمت اتيلن) 

http://nedayahamvatan.blogfa.com/post/76